V Dublinu se jednalo o sběrných a porážecích místech zvěřiny

Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS ČR) Josef Holejšovský jednal během setkání šéfů veterinárních služeb členských států EU dne 22. 9. v sídle Veterinárního a potravinového úřadu (FVO) v Dublinu, odkud jsou do členských států a třetích zemí vysílány kontroly, se svým rakouským kolegou Johannem Damoserem o problematice sběrných a porážecích míst zvěřiny. Informoval o tom tiskový mluvčí SVS Josef Duben.

Tato problematika je složitá především proto, že interpretace příslušné směrnice Rady Evropské unie č. 92/45 ES je problematická a ze strany FVO je jí při kontrolních misích věnována značná pozornost. SVS ČR v důsledku výsledků poslední inspekce a její interpretace přehodnotila schválení sběrných míst zvěřiny a rozdělila je na sběrná místa a sběrná a prohlížecí místa, přičemž poslední musí vybavením a uspořádáním odpovídat příjmové části zpracovatelského závodu pro zvěřinu. Tím se počet sběrných míst, v nichž je možné zvěřinu prohlížet, výrazně zmenšil, sdělil Josef Duben.
Naopak čeští myslivci namítají, že v sousedním Rakousku je přístup k prohlídce zvěřiny mnohem benevolentnější a vlastní prohlídku provádějí myslivečtí hospodáři. Rakouský šéf veterinární služby vysvětlil Josefu Holejšovskému, že jde o proškolené pracovníky a že prohlídka zvěřiny je v Rakousku zcela v souladu s legislativou EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *