V loškém roce lepší potraviny

Méně vzorků potravin obsahujících nadlimitní množství cizorodých látek zjistily v uplynulém roce Státní veterinární správa a Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Informovalo o tom MZe. V rámci monitoringu cizorodých látek provedla loni SVS 73 113 a ČZPI 31 981 analýz.

ČZPI při svém dohledu nad potravinami rostlinného i živočišného původu zjistila o proti předloňským 0,18 pouze 0,08 procenta nevyhovujících vzorků. Také v šetřeních SVS, která sleduje potraviny a suroviny žvočišného původu, klesl podíl těchto nálezů z 0,51 v roce 1999 na 0,18 procenta v roce 2000.
Monitoring cizorodých látek se podle ministerstva zaměřuje na látky organické i anorganické povahy především chemického původu. Cizorodými látkami jsou těžké kovy, rizikové prvky, polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, dioxiny, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv. Sledovanými látkami biologického původu jsou například mykotoxiny a biogenní aminy.
Vyšetření vzorku na výskyt cizorodé látky může skončit
pozitivním výsledkem, který však nemusí být zdravotním rizikem. Možnost zdravotní závadnosti testovaného materiálu existuje až při překročení stanoveného limitu, který určují vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Potravina s nadlimitním výskytem kontaminující látky je z oběhu vyloučena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *