V oblasti propagace zemědělských a potravinářských produktů budou změny

Evropská komise dnes předložila návrh reformy politiky zaměřené na propagaci evropských zemědělských a potravinářských produktů a informování o nich. Díky navýšenému rozpočtu a v budoucnu i s podporou evropské výkonné agentury by se tato nová politika měla stát klíčovým nástrojem, jehož cílem bude pod heslem Enjoy, it's from Europe a v rámci unijní strategie napomáhat evropským zemědělcům pronikat na nové trhy a zvyšovat povědomí spotřebitelů o kvalitě produktů. Informovalo o tom Zastoupení Evropské komise v České republice.

„Ve světě, ve kterém spotřebitelé více dbají na bezpečnost, kvalitu a udržitelnost způsobů produkce potravin, mají evropští zemědělci a malé a střední podniky trumf v rukách. Evropské zemědělsko-potravinářské odvětví je uznáváno pro kvalitu svých produktů a dodržování přísných norem. Vzhledem k tomu, že byly vyvezeny produkty v hodnotě více než 110 miliard eur, může toto odvětví významně přispět k dynamičtějšímu růstu a zaměstnanosti v Evropské unii“, uvedl komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș.
Tento návrh je výsledkem široké diskuse. Návrh nyní bude předložen Evropskému parlamentu a Radě. Hlavních bodů, jež se v této reformě navrhují, je několik.

  • Významné zvýšení podpor na informovanost a propagaci s cílem posílit konkurenceschopnost evropského zemědělství. Podpory z rozpočtu EU by se měly postupně zvyšovat z 61 milionů eur v rozpočtu na rok 2013 na 200 milionů eur, s nimiž se počítá v rozpočtu na rok 2020.
  • Vypracování evropské propagační strategie, díky níž bude možné daná opatření lépe zaměřit na cílovou skupinu. Tato strategie by měla vést:

–         ke zvýšení počtu programů zaměřených na třetí země a programů týkajících se více členských států (programy předložené subjekty z více členských států) prostřednictvím zvýšené míry spolufinancování v případě těchto dvou kategorií 60 % finančních prostředků z EU místo 50 %,

–         ke zlepšení nízkého povědomí spotřebitelů na vnitřním trhu o kvalitě evropských zemědělských produktů obecně a zvláště o produktech uznaných evropskými systémy jakosti.

 

  • Rozšíření působnosti opatření
  • prostřednictvím rámcové možnosti uvádět původ a značky produktů,
  •  prostřednictvím rozšíření počtu příjemců o organizace producentů,
  • prostřednictvím rozšíření počtu produktů, zejména o zpracované zemědělsko-potravinářské produkty, jež mohou být zařazeny do evropských systémů jakosti, jako například těstoviny.

 

  • Zjednodušení administrativních postupů zavedením jednostupňového výběru na úrovni Evropské komise místo současného dvoustupňového, kdy výběr probíhá nejdříve na úrovni členského státu a poté Evropské komise.

 

  • Zjednodušené řízení programů společně vypracovaných subjekty z více členských států prostřednictvím jediného řídicího místa v Evropské komisi.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *