V Pardubickém kraji postupně roste živočišná výroba

V Pardubickém kraji postupně roste živočišná výroba. V regionu se zvolna zvyšuje intenzita chovu skotu, i když stále nedosáhla úrovně z roku 2009. Intenzita chovu prasat narůstá již čtvrtým rokem, nedosáhla však hodnot z roku 2007. Novinářům to dnes řekl Petr Dědič z pardubické správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V roce 2009 farmáři v kraji chovali 118 735 kusů hovězího dobytka, vloni to bylo 113 402 kusů, přičemž stavy skotu se mírně zvyšovaly od roku 2012, nejnižší byly v roce 2011, a to 111 473 kusů. Počty prasat vloni dosáhly 147 085 kusů, v roce 2008 to bylo o 1224 více. Nejnižší stavy byly v roce 2010, kdy bylo v kraji 119 580 zvířat.
Vloni meziročně poklesla výroba hovězího masa, naopak se zvýšila výroba vepřového masa, i když dlouhodobě je klesající. Produkce hovězího se snížila z 17 430 tun na 16 910 tun, vepřového vzrostla z 11 956 tun na 12 642 tun. Údaje jsou ale zkreslené nejistým místem původu zvířat. „Zpracovatelé mohou zpracovávat produkci nejen z vlastního kraje, a naopak zdejší zemědělci mohou nechávat maso zpracovávat jinde,“ uvedl Dědič.
Dobré výsledky mají krajští zemědělci v odchovu telat, v němž byli vloni na prvním místě v zemi, i selat, kde skončili na třetí pozici.
Výroba mléka se v regionu zvýšila z 252,966 milionu litrů v roce 2012 na loňských 261,484 milionu litrů, tedy o 3,4 procenta. Průměrná dojivost poklesla, s hodnotou 7428 litrů je až osmá v rámci republiky.
Živočišná produkce se na celkové zemědělské výrobě v Pardubickém kraji dlouhodobě podílela více než produkce rostlinná. Pokračující snižování živočišné produkce vedlo k tomu, že od roku 2010 převažuje v regionu rostlinná produkce nad živočišnou. S klesající živočišnou výrobou se snižovaly i osevní plochy krmných plodin a pícnin na orné půdě. Plocha pícnin v kraji meziročně vzrostla pouze v letech 2011 až 2013.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *