Vadí klony i nanotechnologie

Více než tříleté vyjednání o novele nařízení o nových potravinách je v troskách. Přes veškerou snahu maďarského předsednictví nedošla rada ministrů pro zdraví a záležitosti spotřebitelů v závěru března k ptřebné dohodě. Vyčerpala tak všechny možnosti, aby dosáhla nějakého řešení zejména v otázce potravin z klonovaných zvířat a nanotechnologie. Rada se snažila najít kompromis mezi zájmem konzumentů a uzavřenými obchodními dohodami. Pravidla totiž musí nejen chránit evropské spotřebitele, ale také odpovídat ustanovením schváleným ve Světové obchodní organizaci (WTO), která Evropská unie se souhlasem Evropského parlamentu podepsala. Je proto nebezpečí, že by rada mohla svým postojem vyvolat mezinárodní obchodní konflikt.

Rada navrhla Evropskému parlamentu osm opatření, na jejichž základě by bylo možné vyhovět požadavkům spotřebitelů i obchodu.
1. Zakázat klonování zvířat v unii pro produkci potravin.
2. Zakázat v unii potraviny z klonovaných zvířat bez ohledu na jejich původ.
3. Zakázat jakýkoliv dovoz klonů nebo surovin z nich pro výrobu potravin.
Tyto tři zákazy by byly jen dočasné a nabyly by účinnosti okamžitě. Platit by přestaly, jakmile rada a Evropský parlament přijmou legislativu o klonování. Rada dále europarlamentu navrhla:
4. Systém pro vysledování (treacebility) spermií a embryí z klonovaných zvířat.
5. Systém pro vysledování živých potomků klonovaných zvířat.
6. Nové nařízení na požadavky značení pro čerstvé maso z potomků klonovaného skotu, které by nabylo účinnost během šesti měsíců.
7. Tyto požadavky na značení by se měly rozšířit na všechny ostatní potraviny z potomků klonovaných zvířat. Komise by měla o proveditelnosti tohoto opatření podat zprávu do dvou let a na jejím základě popřípadě navrhnout úpravu legislativy.
8. Rada také požaduje, aby Evropská komise do 1. března 2013 zveřejnila návrh legislativy týkající se celkového přístupu ke klonování zvířat.
Otázka nových potravin se netýká jen klonování. Dalším problémem je aplikace nanotechnologie při produkci potravin. Jako přísada by se mohly využívat třeba antimikrobiální látky, arómata či barviva vyrobená touto technologií. Ani v případě nanotechnologie se nepodařilo dospět k dohodě.
Právní nejistota se nelíbí komisaři pro zdraví a spotřebitelskou politiku Johnu Dallimu. Jak připomněl, bylo třeba novelizovat nařízení, neboť je kromě jiného nutné definovat nanomateriály a stanovit jejich povinné označování. Je také nutné zavést centralizované a rychlejší povolování nových potravin, aby se usnadnily inovace v potravinářském průmyslu. Zapotřebí je i zvláštní opatření pro tradiční potraviny ze třetích zemí.
Revidované nařízení mělo stimulovat inovace v evropském potravinářském průmyslu a usnadnit přístup nových potravin na trh unie, konstatovala ve svém stanovisku Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU (CIAA). Jak připomněla, podpora inovací je nezbytná pro konkurenceschopnost unie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *