Vakcinace proti bluetongue začne 20. srpna

Vakcinace proti katarální horečce ovcí, zvané též bluetongue, začne letos vyhlášením mimořádných veterinárních opatření, která nouzovou vakcinaci umožní, a to od 20. srpna do 14. září. Jde o první tak rozsáhlou akci v České repoublice od roku 1989. Vakcinace a revakcinace zhruba jednoho a půl milionu zvířat se zúčastní soukromé subjekty, tedy chovatelé, soukromí veterinární lékaři, a orgány ministerstva zemědělství a pracovníci státního veterinárního dozoru. Infomoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Aby akce proběhla správně a účinně a v zamýšleném termínu, uspořádala Státní veterinární správy ČR dne 31. července ve svém školicím středisku v Praze v Lysolajích, v areálu Státního veterinárního ústavu Praha, seminář s pracovníky ministerstva, krajských veterinárních správ, státních veterinárních ústavů a Komory veterinárních lékařů a se zástupci chovatelských svazů.
Proč taková akce a proč tolik peněz? Zhruba se hovoří o více než 140 milionech korun, přičemž letošní náklady na vakcinaci a revakcinaci budou z podstatné míry kryty z prostředků EU. „Je to proto, že onemocnění skotu, ovcí a koz působí chovatelům obrovské finanční ztráty. Přímé úhyny nejsou tak vysoké, pohybují se v řádu procent, ale až 40 % ztrát lze přičíst na zabřezávání plemenic (ovcí, ale zejména krav). Další ztráty padají na vrub neuskutečněných obchodů. Zvířata nevakcinovaná nelze vyvážet do zemí, popřípadě na území, kde dosud katarální horečka ovcí nebyla zjištěna,“ zdůvodnil Duben.
Chovatelé byli již několikrát informováni o průběhu vakcinace, naposledy ve čtvrtek 31. července. Byla proškolena řada osob, které se budou na této ohromné akci podílet. Pracovníci Státní veterinární správy ČR budou zodpovídat za evidenci vakcinačních dávek a povedou evidenci a distribuci.
Akce proběhne ve dvou fázích, nejdříve vakcinace a po třech týdnech bude pro dosažení imunity následovat revakcinace. Tím budou zvířata půl roku proti katarální horečce imunní. V příštím roce Státní veterinární správa počítá opět s umožněním vakcinace. Podrobnosti budou předmětem dalších jednání zúčastněných stran, zejména Státní veterinární správy ČR, Ministerstva zemědělství ČR a chovatelů, doplnil Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *