Venkov vládní prioritou

Vláda premiéra Jiřího Paroubka minulý týden představila své programové prohlášení. Oproti programu Grossova kabinetu je pasáž věnovaná zemědělství a rozvoji venkova o kousek kratší. Vláda s novým šéfem agrárního resortu vypustila z mírně poupraveného programu některé sliby, přitom nově za svou prioritu označila komplexní rozvoj venkova.

V dokumentu Paroubkova týmu chybí závazek, k němuž se vloni srpnu přihlásila vláda Stanislava Grosse, a to zabezpečit plné spolufinancování programů podporovaných z prostředků Evropské unie. Nová vláda už také neslibuje, že bude podporovat rozvoj cestovního ruchu, agroturistiky a s tím souvisejících služeb. Z prohlášení se rovněž vytratila dříve zmíněná ochota podporovat ekologické zemědělství včetně zpracování a prodeje biopotravin jako forma hospodaření na zemědělské půdy. Důležitý signál vyslal kabinet premiéra Paroubka tím, že z přepsaného programu vyškrtl slib předchozí vlády podporovat propojení zemědělské prvovýroby a zpracovatelského průmyslu. Nehlásí se ani k podpoře integrace zemědělců do odbytových družstev a organizací. Stejně jako v předchozím programu se i v čerstvě schváleném textu objevuje ochota podporovat mimoprodukční a environmentální funkce zemědělství, včetně obnovitelných zdrojů energie, přitom Paroubkova vláda v připsaném dodatku zvlášť zdůraznila zájem naplnit unijní směrnici o využívání biopaliv. Novinkou je vládní závazek podpořit efektivní agrární export, pochopitelně v souladu se společnou zemědělskou politikou Evropské unie.
V resortu pod vedením Petra Zgarby by se měly postupně stabilizovat vlastnické vztahy, uvádí vláda ve svém prohlášení, ve kterém ale už oproti dřívějšímu textu chybí formulace, že se tak má dít dokončováním restitučních a transformačních procesů. Zmiňuje se pouze cesta přes realizaci pozemkových úprav, ovšem důraz na jejich urychlení už v novém textu není. Paroubkova vláda nepřevzala od té předchozí příslib usilovat o zkvalitnění a zjednodušení systému veterinárních a fytosanitárních kontrol při výrobě potravin a ani neproklamuje ochotu bránit nadměrnému byrokratickému zatížení podnikatelů v zemědělství.
V kapitole věnované zemědělství je dopsán odstavec, v němž vláda zdůrazňuje za svou programovou prioritu komplexní rozvoj venkova, zejména z hlediska malého a středního podnikání a vzniku nových pracovních míst včetně spolupráce se zájmovými a nevládními organizacemi. Naproti tomu Grossův kabinet se podepsal pod slova, že jeho cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, sledovat hospodářskou, společenskou, environmentální a kulturní situaci venkovských oblastí a podporovat rozvoj venkova z evropských i národních programů. V prohlášení odsouhlaseném uplynulý týden se nově konstatuje, že vláda hodlá využít prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova k péči o krajinu v míře přinejmenším stejné, jako tomu bylo v Horizontálním plánu rozvoje venkova v období let 2004 až 2006.
U plánů ve vodohospodářské politice se už nemluví o cíli udržet vodu v krajině a nutnosti omezit erozi. Z textu věnovaného lesům vypadl vládní slib podpořit domácí a především regionální zpracování tuzemského dříví jako významný zdroj zaměstnanosti a prosperity ve venkovských regionech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *