Vesnice roku z kraje Vysočina

Kraj Vysočina zná vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2004. Jubilejního 10. ročníku tradičně vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí ČR a podporovaného krajem Vysočina se zúčastnilo 25 obcí. Slavnostní předání cen vítězným obcím hostila 10. září 2004 obec nejpovolanější – vítěz letošního ročníku Radostín na Žďársku v čele se starostkou Editou Šulerovou.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2004:
Vítězná obec:Radostín, okres Žďár nad Sázavou

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: Bratřice, okres Pelhřimov (Bratřice využily dotace z grantového programu Fondu Vysočiny a obnovily ovocnou alej lemující novou poznávací turistickou stezku Antonína Sovy, dále asanovaly topolovou alej patřící obci)

Bílá stuha za činnost mládeže: Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod (Horní Krupá dokončila v letošním roce dostavbu sportovního areálu s fotbalovým hřištěm a rekonstrukci mateřské školky)
Modrá stuha za společenský život a čestný diplom za vzorné vedení kroniky: Mladoňovice, okres Třebíč (Mladoňovice se mohou pochlubit velmi pestrou historií, která je dokladována v místní kronice počínaje 14. stoletím, dále jsou známé svou bohatou spolkovou činností – vítání občánků, setkání rodáků, procesí, posvícení, oblíbené štědrovečerní průvody atd.)
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Nová Říše, okres Jihlava (knihovna v Nové Říši disponuje více než 11600 výtisky, do kterých pravidelně nahlíží více než 130 čtenářů, oblíbené jsou zde i přednáškové večery, které organizuje místní Novoříšský kulturní spolek)
Každá oceněná obec získala od kraje Vysočina finanční odměnu v rozsahu 25 až 100 tis. korun a věcné dary.
„Před 15 lety jsme se vraceli zpoza jižních hranic ohromeni krásami tamních vesniček. To, co jsme jim tehdy možná trochu záviděli, se dnes stává běžnou realitou i u nás. Opravené fasády domků a nové silnice jsou dnes prioritou každé cílevědomé vesnice či obce. Úspěšnost a životaschopnost obce není v její velikosti, je to vždy ve vztahu každého jedince ke svému rodišti, ochotě bez ohledu na to, co za to dostanu, něco pro obec udělat a mít z toho dobrý pocit. Vysočina je krajem malých vesniček, kde lidé denně dokazují, že venkov je ideálním místem pro život, práci, odpočinek i zábavu“, shrnul při svém poděkování všem účastníkům krajského kola soutěže hejtman kraje Vysočina František Dohnal, který se osobně slavnostního vyhlášení zúčastnil a předal ocenění zástupcům vítězné obce Radostín.
Radostín nyní čeká celostátní kolo Vesnice roku 2004, kam automaticky postupuje krajský vítěz. Zda obhájí celostátní prvenství po loňském úspěchu obce Vilémov se dozvíme 30. listopadu 2004, kdy je připraveno slavnostní vyhlášení celostátní kola soutěže.
Info: J. Svatošová, OSH, 564 60 216, 776 574 793, svatosova.j@kr-vysocina.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *