Veterináři jsou na vstup do unie připraveni

Zajisté nelze říci, že by naše republika mohla do EU vstoupit ze dne na den, Státní veterinární správa ČR je však s jistou mírnou nadsázkou schopna vstoupit již zítra. V polovině září (10. až 14. 9.) prověřovala a zejména vyhodnocovala inspekce Evropské komise v ČR především to, co SVS vyvodila z doporučení předchozích kontrol z Bruselu.

Zaměřila se dále na stav zdraví u nás chovaných zvířat a na podmínky výroby a uvádění na trh čerstvého masa a zvěřiny exportované do EU. Ze zprávy z této inspekce, kterou dostala v těchto dnech Státní veterinární správa k vyjádření lze citovat: „Inspekční skupina získala velmi příznivý dojem z celkové zdravotní situace zvířat chovaných v ČR. …V oblasti výroby čerstvého masa a zvěřiny byly zaznamenány značné pokroky při plnění doporučení, která vyplynula z předchozích inspekcí.“
Dále zpráva velmi dobře hodnotí úroveň veterinárního dozoru na centrální i lokální úrovni. Což ovšem není nic nového.
Přes slova pochvaly jsou v závěru hodnotící zprávy doporučení, která Státní veterinární správa bere vážně jako všechna předchozí. S některými z nich počítá, ještě než byla vyřčena. Je to například návrh na zřízení centrálního registru přepravců a obchodníků se zvířaty, aby bylo možné kontrolovat, jak plní všechny legislativní podmínky stanovené pro přepravu zvířat, ať již jde o hygienu, či welfare. Zřízení registru Státní veterinární správa navrhuje do novely veterinárního zákona.
Dále je v doporučeních opět kladen důraz na jednotnou evidenci a identifikaci zvířat. Pro veterinární správu to znamená stálý přístup do centrální evidence s možností ji ovlivňovat. Důležité je též doporučení vypracovat scénář pro zřízení provizorních jatek a nutných porážek v případě propuknutí nějaké nebezpečné nákazy, například slintavky a kulhavky či klasického moru prasat a instrukce pro tepelné zpracování „tekutého“ krmiva pro prasata.
Všechna doporučení a návrhy inspektorů z Bruselu bereme podle slov Josefa Holejšovského, ústředního ředitele státní veterinární správy ČR, velmi vážně, vždyť na tom také záleží naše připravenost na vstup do EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *