Víc porážek skotu na Karlovarsku

V Karlovarském kraji dodali letos farmáři na jatka od ledna do září celkem 1304 kusů skotu, meziročně o 4,1 procenta více. Část zvířat prodali různým odběratelům, část porazili a zpracovali ve vlastních jatkách. Nadále ale klesá počet poražených prasat. Za devět měsíců roku jich bylo 461, v porovnání se stejným obdobím roku 2011 to je asi o pět procent méně. V regionu se produkce vepřového masa dostává pozvolna na úroveň skopového. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Stavy prasat v Karlovarském kraji klesaly dlouhodobě, krize chovu začala v roce 2006, kdy Statek Dalovice uzavřel provoz v Odeři. Klesající produkce v regionu byla i jedním z důvodů, proč o rok později zkrachoval Masokombinát v Chebu. Zvyšuje se ovšem počet chovaných ovcí, kterých bylo od ledna do září poraženo celkem 456, meziročně o 48,5 procenta více. V případě skotu byly na porážku dodávány především jalovice a telata, v obou případech byl meziroční nárůst kolem 35 procent.
Prasata momentálně chovají pouze po desítkách kusů malí farmáři. Dlouhodobý odklon od chovu prasat souvisí podle většiny zemědělců s jeho nerentabilitou způsobenou růstem cen krmiva, nestabilními a také nízkými výkupními cenami. U skotu je situace o něco lepší. V prvním pololetí chovali farmáři téměř 40.000 kusů dobytka. Mírný, zhruba dvouprocentní meziroční pokles se zmírnil a letos skotu znovu přibývalo. Stav dosažený k 30. červnu byl o 2025 kusů vyšší, než vloni v prosinci.
Ve struktuře chovaného skotu v kraji převažují takzvané masná plemena, což souvisí s rozsahem rostlinné výroby a objemem pěstovaného obilí nebo dalších krmných plodin. Mezi chovaným skotem je rozšířeno například plemeno Charolais a další, která jsou chována na pastvinách. To je nyní nejlevnější způsob, jak dobytek chovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *