Více živin do půdy

Spotřeba živin z průmyslových hnojiv loni v tuzemsku činila 92,2 kilogramu na hektar zemědělské půdy, což je meziroční nárůst o 21,5 procenta. "Po výrazném poklesu hnojení průmyslovými hnojivy počátkem devadesátých let dochází v posledních letech opět k nárůstu ve spotřebě těchto hnojiv," uvádí se v publikaci MZe, kterou má náš Agroweb k dispozici.

. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Miroslava Jirovského je nárůst spotřeby dán tím, že se konečně zlepšila ekonomika podnikání v zemědělství.V letech 1993 až 1994 spotřebovalo zemědělství méně než 75 kilogramů živin z průmyslových hnojiv na hektar půdy, zatímco před rokem 1990 to bylo až 290 kilogramů. „Ve vápnu jsme klesli ve stejném období na deset procent roku 1989,“ dodal s tím že u vápna je nedostatečnost velmi významná pro úrodnost půdy. Pokles výživy dusíkem se podle Jirovského projevil ve výrazném snížení výnosů. Zatímco v roce 1990 se z hektaru sklidilo 4,9 až pět tun obilovin, průměr let 1996 až 1999 činil jen 4,2 tuny z hektaru. Zvýšení dávek hnojiv by se mělo ve výnosech opět projevit, uvedl. Spotřeba živin ze stájových hnojiv zůstala loni na úrovni roku 2000 zhruba 63,3 kilogramu na hektar zemědělské půdy i přesto, že mírně poklesly početní stavy hospodářských zvířat. To je podle MZe dáno zvýšením množství živin v těchto hnojivech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *