Vláda bude projednávat mléčné kvóty

Projednávání novely nařízení o produkčních kvótách mléka na roky 2001 až 2005 by měla dnes mít na programu vláda. Novela reaguje na říjnový nález Ústavního soudu, který zružil dvě ustanovení normy. Změny v úpravě se týkají mimo jiné stanovení minimální ceny mléka a kompenzačních podpor na vyrovnání újmy, kterou způsobilo zavedení kvót. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství.

Ústavní soud zrušil ustanovení znemožňující producentům,
kteří mají skot trvale připoutaný ve stájích, žádat o navýšení
nebo přidělení nové kvóty z rezervy.
Vláda navíc nebude pro příště stanovovat výši rezerv kvót ve věstníku MZe. Podle návrhu určí Státní zemědělský intervenční fond nejpozději 45 dnů před počátkem kvótového roku poměrnou část rezervy, kterou lze rozdělit mezi žadatele. Tento objem fond neprodleně oznámí nejméně ve dvou celostátních denících a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Minimální cenu pro syrové mléko by mělo napříště stanovovat ministerstvo financí podle zákona o cenách na návrh MZe. U kompenzačních podpor návrh snižuje rozmezí pro jejich stanovení a vypouští výpočet pomocí koeficientu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *