Vláda odsouhlasila národní dotace

Vláda minulý týden schválila národní dotační programy do zemědělství pro příští rok ve výši 600 milionů korun. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to uvedl premiér Petr Nečas. Ministři také projednali státní příspěvek na obnovitelné zdroje. Na program jednání se vašak nedostal návrh MZe na dočasné snížení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách, které mělo usnadnit zemědělcům postiženým suchem přístup ke krmnému obilí.

Národní dotační programy představují jen menší, nicméně důležitou část celkových agrárních podpor. Jejich účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se státním rozpočtem. Nadpoloviční část dotací, celkem 340,2 milionu korun, má v příštím roce směřovat do nákazového fond, dalších 80 milionů korun půjde na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, 50 miliony korun bude podpořeno zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu. Po 20 milionech korun pak půjde na podporu restrukturalizace ovocných sadů, na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin a na trvalé zachování a využití genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Celkem 29 milionů korun padne na ozdravování polních a speciálních plodin a celkem deset milionů korun získají Národní hřebčín Kladruby nad Labem a Zemské hřebčince v Písku a Tlumačově.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků a částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků dosáhne napřesrok deseti milionů korun. Na vybudování kapkových závlah v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách dá stát osm milionů korun, na poradenství a vzdělávání 4,8 milionu a na podporu technologických platforem v působnosti rezortu MZe pět milionů korun. Nevládní organizace mohou získat v rámci těchto dotačních programů tři miliony korun na podporu svojí evropské integrace.
Letos na zemědělské národní dotace směřuje celkem 838 milionů Kč, částka však možná ještě vzroste. Začátkem loňského listopadu vláda schválila na národní dotace pro letošní rok necelých 197 milionů korun. Během následného projednávání ve Sněmovně se ale objem národních dotací zvýšil na zmíněných 838 milionů Kč především z výnosů Pozemkového fondu ČR. Pokud během prosince schválí Senát a následně prezident Václav Klaus podepíše další novelu zákona o pozemkovém fondu, mohou dotace vzrůst o 310 milionů korun.
Kabinet minulý týden oproti programu podle sdělení MZe neprojednal požadavek tohoto úřadu na dočasné snížení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách o sto tisíc tun. Ty měly formou půjčky či prodeje řešit očekávaný nedostatek zejména krmného obilí. Návrh předpokládal, že obilí bude poskytnuto zemědělským podnikatelům podnikajícím v suchem postižené oblasti.
Vláda také odsouhlasila, že státní příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce zůstane na úrovni letošních 11,7 miliardy korun. Podle původních plánů se měla podpora snížit na 9,7 miliardy, což vyvolalo protesty zástupců průmyslu. I přes zachování letošní výše příspěvku ale podle propočtů ministerstva průmyslu a obchodu elektřina od ledna kvůli obnovitelným zdrojům zdraží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *