Vstup do Evropské unie a možné bariéry

Sblížení cenových hladin zemědělských a potravinářských výrobků - to je podle prezidenta Agrární komory ČR Václava Hlaváčka základní problém spojený se vstupem České republiky do Evropské unie. „Možný šok z vyrovnání cenových hladin po vstupu do EU by postihl celou výrobkovou vertikálu zemědělských výrobků a potravin,“ upozornil Hlaváček na konferenci věnované českému zemědělství a vstupu do EU, kterou komora nedávno uspořádala.

Hlavní vyjednavač Pavel Telička ale k tomuto tvrzení poznamenal, že i mezi zeměmi unie jsou nemalé rozdíly v cenách různých výrobků. „Není třeba se strašit tím, že se rozdíl mezi cenami u nás a v Německu automaticky promítne do konkrétního průměru. Jsou komodity, které se budou průběžně zdražovat nezávisle na vstupu do unie, u jiných se ceny zvýší skutečně tímto vlivem, ale trh se na změnu bude adaptovat,“ domnívá se Telička.
Agrární komora ústy svého prezidenta volá také po rychlejším uplatňování mechanismů Společné zemědělské politiky EU a namítá, že institucionální přizpůsobování těmto pravidlům je pomalé. Zde má Hlaváček na mysli zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, který hlavně kvůli finančním zdrojům nebyl přijat jako plně kompatibilní. Postrádá také akreditaci Platební agentury, na níž závisí spuštění programu SAPARD.
Jako jednu z možných bariér vstupu agrárního sektoru do EU jmenoval ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Tomáš Doucha nezvládnutí aquis jak ve státní, tak podnikatelské sféře. Na rozdíl od ministra zemědělství Jana Fencla však Doucha nepřikládá největší význam zavedení IACS – Integrovaného administrativního a kontrolního systému, ale přimlouvá se za co největší posun v pozemkových úpravách, abychom měli skutečný pořádek ve vlastnictví. Podnikatelé, kteří do vstupu nebudou schopni splňovat všechny povinné unijní směrnice, mohou sice žádat o přechodné období, to je však podle Douchy spojeno s některými riziky. „Takové potravinářské podniky budou moci dodávat své výrobky jen na lokální trh a budou odsouzeny k tomu, jak se zachová spotřebitel, což my dnes samozřejmě nevíme.“
Také podle Teličky se nedá odhadnout, jak se spotřebitel zachová, když bude mít na výběr zboží od zpracovatelů masa, kteří splňují normy a mohou dodávat zboží za společný trh, a od těch, kteří exportovat nemohou. „Nedokáži odhadnout, jaký cenový rozdíl může být mezi produkcí od těchto výrobců, ale asi nebude zásadní. Navíc se bude jistě zvyšovat kultura spotřebitelů,“ očekává Telička. Tvrdí, že každé přechodné období má své plusy a mínusy a doporučuje, abychom nežádali o tyto výjimky pro celý sektor (výrazně by se omezila jeho konkurenceschopnost na trhu), ale jen pro jednotlivé podniky.
Co by se mohlo změnit po vstupu do EU v příjmech zemědělců za hlavní komodity, se ekonomové pokusili propočítat za určitých předpokladů ve studii RASES a nastínili v ní různé scénáře. Jedním ze závěrů je podle Douchy toto konstatování: Je neprůchodné, aby se vývoj cen zemědělských výrobců přizpůsoboval nákladům. Není totiž možné překročit dovozní ceny, které jsou v tomto směru limitující. Za podmínky, že v době našeho vstupu bude platit česká agrární koncepce a Agenda 2000, podstatně se zlepší cenové relace u rostlinných komodit a naopak zhorší u živočišných. „Vážným mementem je pro nás situace v bývalé NDR, kde po deseti letech téměř neexistuje živočišná výroba,“ varuje ředitel VÚZE. Ekonomové proto nabízejí námět pro negociační jednání – neobhajovat přímé platby plošně, ale diferencovaně. „U rostlinné výroby, kde se situace vyvíjí pozitivně, bychom mohli přistoupit na snížení kompenzace na 30 procent, tedy na úroveň, o níž se „šušká“, že ji dostaneme. U živočišné výroby ale musíme trvat na plných kompenzačních platbách, aby tato výroba neztratila svou konkurenční pozici,“ rozlišil Doucha.
Podle Václava Hlaváčka by však odepření části úhrad znamenalo bezprecedentní nerovné soutěžní podmínky. „Myslím, že EU se rozšiřuje proto, aby Evropu sjednocovala, a nemůže z toho vytrhnout zemědělce a rozdělovat je,“ prohlásil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *