Výsledky kontrolní mise EU na dovoz potravin ze třetích zemí

Ve dnech 30. srpna – 3. září 2004 proběhla v České republice kontrolní mise Evropských společenství, Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele. Mise byla zaměřena na kontrolu dovozu určitých potravin ze třetích zemí, jejichž uvolnění do volného oběhu podléhá zvláštním kontrolním opatřením. Jedná se například o dovoz arašídů a výrobků z nich z Číny, pistácií z Iránu, fíků z Turecka a Egypta, apod. Mise byla jednou ze série kontrolních misí v rámci EU s tímto zaměřením.

Jedenáct kontrol se stejným zaměřením proběhlo ve “starých” členských státech a v “nových” členských státech je naplánováno dalších 6 misí, z nichž první proběhla v České republice. Do konce roku proběhnou ještě mise na Slovensku a v Maďarsku. Hlavním důvodem k zařazení České republiky do seznamu kontrolovaných členských států byla skutečnost, že podle statistických údajů byl od listopadu 2003 do 1. 5. 2004 zaznamenán poměrně značný nárůst objemu dovozu potravin podléhajících zvláštnímu kontrolnímu režimu.
Kontrolní tým tvořili dva inspektoři Potravinového a veterinárního úřadu se sídlem v Dublinu. Předmětem jejich kontroly byl systém celního odbavení takových potravin, způsob jejich kontroly a uvolňování do volného oběhu, stanovení požadovaných analytických znaků a v neposlední řadě byla provedena kontrola i u zpracovatelů takových potravin, kdy pozornost byla soustředěna hlavně na tzv. sledovatelnost v průběhu zpracování a přijímání případných opatření ze strany dozorových orgánů. Příprava a organizace mise byla ze strany kontrolorů o hodnocena velmi kladně a na závěrečném jednání bylo konstatováno, že tým neshledal závažné nedostatky. Naopak kontrolní tým byl spokojen zejména se způsobem a zabezpečením celního odbavování a laboratorní kontrolou potravin rostlinného původu. Některé drobné nedostatky, na které mise upozornila, budou odstraněny v nejbližším období.
Jednalo se o první kontrolní misi po přistoupení do EU, která byla zaměřena na potraviny, kontrolu jejich bezpečnosti a činnost státní správy a zejména postupu dozorových orgánů. Jednoznačně lze konstatovat, že se charakter misí změnil a nyní se jedná o zcela odborné zaměření. Závěrečná zpráva o výsledcích bude zveřejněna na webových stránkách příslušného generálního ředitelství a všechny členské státy se tak budou moci seznámit se situací v České republice.
Ze strany Ministerstva zemědělství je třeba ocenit korektní vystupování inspektorů a jejich profesionální přístup ke kontrolované problematice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *