Vysoké ceny obilí brání vývozu

Evropská unie zruší od 6. listopadu zvláštní celní sazbu deseti eur na tunu při dovozu obilí z východní Evropy. Pro Českou republiku bude tento vstřícný krok v podstatě bezvýznamný, předesílají obchodníci. Vývozu naší pšenice na západoevropský trh totiž stojí v cestě více překážek.

Evropská komise přes odpor některých členských zemí, především Francie a Německa, prosadila zrušení zvláštního cla na dovoz obilí z východní Evropy, aby posílila nabídku tohoto zboží na vnitřním trhu a stlačila příliš vysoké ceny. Výkonný orgán EU rovněž argumentoval tím, že dodatečná přirážka uplatňovaná v předchozích šesti letech neodůvodněně postihuje farmáře ze zemí, z nichž mnohé brzy vstoupí do unie.
Zatímco francouzské sdružení pěstitelů obilí zrušení cla ani trochu nevítá, opačně reagují odběratelé. Například sdružení francouzských výrobců krmiv oznámilo, že je připraveno dávat přednost východoevropskému obilí před domácím, aby povzbudilo jeho dovoz a zajistilo dostatečnou nabídku na trhu.
Jako politický krok bez zásadního okamžitého efektu pro Českou republiku označil rozhodnutí unie Leoš Chalupa ze společnosti Agropol Trading. „Tato dodatečná přirážka měla spíše znepříjemňovat dovoz obilí spíše z východní než ze střední Evropy. A bylo zřejmě nadále těžko udržitelné sankcionovat zvláštní daní země, které aspirují na členství v EU. Pro Českou republiku, která by mohla uspět v prvním kole rozšiřování, to však nebude mít okamžitý efekt vzhledem k současné disparitě cenových hladin a nadále existujícímu celnímu zatížení případných dovozů pšenice do zemí Evropské unie,“ je přesvědčen Chalupa. Jak upřesnil, clo se u pšenice průměrné kvality pohybuje ve výši kolem 400 korun, u nižší kvality dokonce až 800 korun na tunu. Vývozu obilí, který se uskutečňuje zatím jen sporadicky, podle něho brání vedle silné koruny i vysoká tuzemská cena ve srovnání s cenou na zahraničních trzích. V jakých cenových relacích by naši obchodníci museli nabízet potravinářskou pšenici, aby pro ni našli odbyt, nechtěl upřesnit, pouze ji charakterizoval jako nepředstavitelně nízkou.
„Pro dovoz velmi kvalitní potravinářské pšenice do EU platí určité celní zvýhodnění. Takového zboží, jak se dozvídáme přímo od výkupců, je však u nás z letošní sklizně nedostatek,“ doplnil Chalupa. Optimisticky nevidí ani případný export pšenice s průměrnou kvalitou do sousedních zemí. „Celá střední Evropa vykazuje množstevně poměrně vysokou úrodu ve všech obilninách. Tento region je tak malý, že počasí se buď v dobrém či špatném projeví podobně ve všech zemích. Loňská situace, kdy Česká republika měla u pšenic relativně dobré podmínky na rozdíl od Slovenska, se už asi opakovat nebude,“ poznamenal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *