Výstava evropského bramborářství v září

Evropské bramborářství se bude letos prezentovat v Německu ve dnech 8. a 9. září, podruhé po roce 2006. Událost pro odborníky v bramborářství, výstava PotatoEurope 2010, se koná na statku Rittergut Bockerode ve Springe-Mittelrode u Hannoveru. Pořadatelem výstavy je společnost DLG (Německá zemědělská společnost) a výstavu podporuje Svaz německého bramborářského průmyslu (UNIKA) se společností K+S Kali GmbH (Kassel). Informoval o tom vedoucí oboru výstav společnosti DLG Jochen Köckler.

Akce se zúčastní přes 150 vystavovateli z dvanácti zemí, což je o dvacet procent víc ve srvonání s výstavou konanou před dvěma roky. Všechny významné podniky z oborů pěstování brambor, hnojení a ochrany brambor proti škůdcům, ale i techniky, zpracování brambor a obchodu s bramborami nabízí na ploše více než 23 ha rozsáhlé informace z jejich odborných sekcí.
Výstava PotatoEurope 2010 se vyznačuje velkou mezinárodní účastí vystavovatelů: Více než padesát z nich, přibližně třetina všech vystavovatelů, přijede z Nizozemska, Belgie, Číny, Dánska, Finska, Francie, Velké Británie, Norska, Rakouska, Švýcarska a z České republiky. Vysoká účast vystavovatelů zdůrazňuje význam této odborné výstavy, která bude v tomto roce nejdůležitějším mezinárodním setkáním pro všechny odborníky v bramborářství. Na výstavě PotatoEurope 2010 budou prezentovány technologie moderního pěstování a zpracování brambor.
Výstava je základem pro komunikaci a výměnu informací odborníků v bramborářství, od pěstitelů brambor přes výrobce provozních prostředků, zemědělce, poradce až k prodejcům brambor. V rámci hlavního motivu výstavy „Ideje, podněty a inovace“ jsou pro pěstitele brambor připraveny aktuální a nejnovější informace pro dosažení hodnotných produktů při pěstování brambor. Kromě toho obdrží pěstitelé brambor důležité podněty pro posílení spotřeby brambor u zákazníků a pro získávaní nových odbytových trhů. Pěstování brambor se vyznačuje vysokou intenzitou při produkci, zpracování a prodeji. Pěstitelé konzumních a průmyslových brambor se musí prosadit na volném trhu, kde nabídka a poptávka jsou určujícími elementy.
Konceptem výstavy je Výstava na volném prostranství s pokusnými poli, předvádění strojů a diskusní pořady. Koncept umožní prezentací výrobků na volném prostranství a na pokusných polích, ve stáncích postavených na louce a ve výstavních stanech a diskusními pořady obsáhne všechna témata kolem pěstování brambor. Na pokusných polích budou prezentovány všechny aktuální druhy brambor a různé postupy při hnojení a ochraně brambor před škůdci. Zemědělci obdrží důležité informace pro pěstování brambor v budoucnosti. Na výstavním areálu bude prezentace výrobků doplněna také ve stáncích postavených na louce a ve velkém výstavním stanu. V něm budou vystavovatelé prezentovat celkové spektrum výstavního programu od kultivace odrůd přes pěstování, produkci, zpracování až k prodeji brambor. Zastoupeny budou průmyslové podniky, vědecké a výzkumné ústavy, zemědělské organizace a svazy, které informují o druzích brambor, sázení a pěstování brambor, jejich zpracování a skladování a také o otázkách správného managementu, marketingu a služeb pro zákazníky.
Předvádění strojů se těší velkému zájmu podniků na výrobu zemědělských strojů v oblasti bramborářství. Předvádění sazečů brambor se zúčastní pět výrobců s osmi stroji. Přihlášeny jsou dvouřádkové, čtyřřádkové a osmiřádkové sazeče. Kromě toho bude osm výrobců prezentovat celkem sedmnáct sklízečů brambor, mimo jiné jednořádkové, dvouřádkové a čtyřřádkové vyorávače a bramborové kombajny se zásobníkem nebo s nakládacím zařízením nebo jako samojízdné stroje. Pět výrobců předvede nakládací linie. Na výstavě PotatoEurope 2010 bude podstatně více předváděných strojů než na výstavě v roce 2006. Předvádění strojů s komentářem Dr. Rolfa Peterse z pokusné stanice Dethlingen v Munsteru se konají každý den od 10 do 12 hodin. Výstava PotatoEurope 2010 nabízí novinku: Vystavovatelé předvádějí svojí techniku zákazníkům odpoledne mezi 14 a 16.30 h na separátních místech. Techničtí poradci jsou na místě a budou zákazníkům k dispozici pro intenzivní diskusi a výměnu zkušeností a budou detailně informovat o příslušné technice.
Další objektivní informace obdrží návštěvníci výstavy PotatoEurope 2010 v diskusních pořadech ve stanové hale výstavy PotatoEurope. Denně budou každou hodinu představeny a diskutovány aktuální témata. Zemědělci a odborníci z poradenských služeb, průmyslu a vědy představí nejnovější poznatky a vývoj v oblastech pěstování brambor, kvalitní produkce, zpracování výrobků přizpůsobené dané lokalitě a stroje na sázení, sklizeň a třídění brambor. Pro diskusi s návštěvníky výstavy PotatoEurope bude dostatek času.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *