Výstava Naše pole proběhla úspěšně

Československá obchodní banka, a. s., je tradičním generálním partnerem celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky v Nabočanech. Zemědělská výstava Naše pole se konala již po sedmnácté a těšila se velkému zájmu návštěvníků i vystavovatelů. V rámci výstavy banka s úspěchem představila novinky a ucelené portfolio produktů a služeb zájemcům ze sektoru zemědělství.

Zemědělská výstava Naše pole se v roce 2017 těšila značnému zájmu návštěvníků i vystavovatelů. Ve dnech 13. a 14. června navštívilo výstavu na výměře 20 hektarů přibližně 5000 návštěvníků, kteří se mohli seznámit s nabídkou téměř 100 vystavovatelů. Návštěvníci mohli zhlédnout přehlídku 661 odrůd a pokusných variant ochrany a výživy rostlin včetně 25 odrůd označených jako novinky letošního roku. Dále návštěvníci mohli navštívit expozice více než 50 vystavovatelů zemědělské techniky a technologií. Na zemědělské výstavě skupina ČSOB s úspěchem představila novinky a ucelené portfolio produktů a služeb zájemcům ze sektoru zemědělství.

Portál GrainTerminal

Výstavní novinku – portál GrainTerminal (www.grainterminal.cz) – představil jednatel a generální ředitel společnosti Pawlica s. r. o. Ing. Petr Pawlica, MBA. Tento projekt vznikl ve spolupráci s ČSOB na základě poptávky od zemědělců. Jedná se o přehlednou a zabezpečenou webovou aplikaci, která umožňuje na elektronické platformě bezpečné a přímé obchodování se zemědělskými komoditami v regionu střední Evropy. Dodavatelé i odběratelé musí být řádně zaregistrovaní a schváleni pro obchodování provozovatelem GrainTerminal. Tímto krokem je zabezpečen výběr dodavatelů a odběratelů, kteří automaticky souhlasí s transparentní smluvní dokumentací. Finanční transakce tuzemského i zahraničního platebního styku budou probíhat v měnách v CZK, EUR a PLN prostřednictvím zabezpečeného účtu ČSOB. Cílem projektu je dosažení lepších prodejních i nákupních cen komodit bez překupníků a automatizované vypořádání vázaných prostředků z účtů.

Finanční řešení na míru

Návštěvníci hojně využívali možnosti získat informace o výstavní nabídce ČSOB, ČSOB Leasingu, ČSOB Pojišťovny a ČSOB Factoringu v rámci společné expozice. Na veletrhu obchodní zástupci skupiny ČSOB – odborníci na sektor zemědělství – poskytli odpovědi na dotazy týkající se finančních, dotačních a pojišťovacích služeb, a to nejen v rámci expozice ČSOB, ale také přímo u partnerů, prodejců zemědělské techniky. Tato symbióza znalosti techniky a finanční služby umožnila skutečně komplexní obsluhu klientů.

Obchodní zástupci společnosti ČSOB Leasing řešili s klienty přímo na místě financování nákupu zemědělské techniky na míru. Na výstavě Naše pole byla opět možnost podání žádosti v rámci programu Zemědělec v působnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu přímo na místě a současně vyřešit i financování nákupu stroje prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing v jeden den.

Program Agro 2017

ČSOB Leasing dále připravil ve spolupráci s bankou ČSOB a s ČSOB Pojišťovnou program Agro 2017. Program Agro 2017 obsahuje komplexní finanční poradenství napříč skupinou ČSOB, jehož „vlajkovou lodí“ jsou zejména dodavatelské kooperace s dovozci a prodejci zemědělské techniky zahrnující více než 30 značek zemědělské techniky s výhodnou úrokovou sazbou docílenou finanční dotací dovozce, či výrobce příslušné značky, komplexním poradenstvím v oblasti dotační politiky, pojišťovacími produkty s mnoha benefity pro zemědělce.

Centrum dotačního poradenství

Novinkou, která zaujala návštěvníky, je rozšíření programu Agro 2017 o  novou službu pro klienty v sektoru zemědělství. Jedná se o službu dotačního poradenství poskytovanou prostřednictvím nově zřízeného Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing. ČSOB Leasing tak poskytuje svým zákazníkům (zejména malým a středním podnikům) kompletní dotační poradenství zaměřené zejména na Program rozvoje venkova. Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a výzvách v Programu rozvoje venkova, posouzení konkrétního projektového záměru z pohledu podmínek výzev, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Zemědělci zejména ocenili výhody nové služby, která přináší výhody kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou. Konkrétně jde například o výhodné ceny dotačního poradenství díky systému slev, platbu za dotační poradenství až v případě úspěchu žádosti, poskytnutí nabídky na financování investice formou úvěru ještě před odevzdáním žádosti o dotaci, nebo zjednodušený proces získání úvěru po schválení dotace.

Dotační a finanční poradenství

Centrum dotačního poradenství vzniklo v létě 2015 a od té doby jeho služeb využilo přes 380 klientů. Služby Centra dotačního poradenství zahrnují kompletní servis financování, pomoc při získání dotace a dotační audit zdarma. Klienti tak mohou využít konzultace během celé realizace projektu. Ucelený balíček služeb pro zemědělce v oblasti dotačního poradenství a navazujícího financování zemědělských strojů a technologií prostřednictvím spolupracujících dodavatelů zemědělské techniky považujeme za velkou konkurenční výhodu.

Pokud si klient přeje komplexní poradenský dotační servis, disponuje ČSOB specializovaným útvarem pro dotační poradenství nazvaným ČSOB EU Centrum. Pro naše klienty jsme získali dotace a investiční pobídky ve výši 19 mld. Kč. Bylo dosaženo výjimečné 96% úspěšnosti u schválených žádostí. ČSOB EU Centrum se zaměřuje na projekty podnikatelských subjektů – Program rozvoje venkova, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, operační program Životní prostředí a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl včetně potravinářského průmyslu a další programy.

Předfinancování dotací

Bezesporu zemědělci aktuálně řeší přípravu financování projektů v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova, kde je mimo jiné aktuální operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a připravují se také na 5. kolo, zejména na operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Bankéři ČSOB na výstavě zemědělcům poskytli ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova. Zkušený tým pracovníků skupiny ČSOB informoval zemědělce o zahájení činnosti mladých zemědělců, ale také o investicích do nezemědělských činností zemědělců, agroturistiky či technického vybavení dřevozpracujících provozoven. Řada klientů tak nepropásne příležitost sáhnout si na evropské peníze.

Program pro mladé farmáře

Návštěvníky výstavy zaujal program Farmáři určený také pro mladé začínající zemědělce. Program umožňuje současným i novým klientům získat úvěr až do výše 2 mil. Kč bez dokládání účelu. Výše limitu úvěru je stanovena na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo v případě začínajících zemědělců evidovaná výměra zemědělské půdy v Registru půdy (LPIS).

Ucelená nabídka

Návštěvníky výstavy zaujala ucelená nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce. Zejména ucelenost v oblasti bankovních služeb, dotačního poradenství, pojištění, leasingu a factoringu. Zemědělci tak získali detailní informace ohledně financování provozu, zemědělské techniky a technologií, zemědělské půdy, žlabů, jímek a hnojišť, stájí, skladovacích kapacit a podobně. Samozřejmostí byla možnost konzultace pojištění nejen zemědělských rizik a možnosti řešení profinancování pohledávek. To vše pod jednou střechou. Klienti tak obdrželi ucelenou a odbornou nabídku finančních služeb ušitou na míru jejich individuálním potřebám.

Naším cílem je spokojený klient, který dlouhodobě využívá služby skupiny ČSOB. Věříme, že to je správná cesta k dalšímu růstu tržního podílu skupiny ČSOB v zemědělství.

 

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

Foto:

Návštěvníci hojně využívali možnosti získat informace o výstavní nabídce skupiny ČSOB. Stánek navštívil také ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka

Zemědělská výstava Naše pole přiláká každoročně více než 5000 návštěvníků

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *