Vystoupení diskutujících – Zemědělství v roce 2002

Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu ČR V prosinci došlo k ustavení Zemědělského svazu České republiky, který se stal nástupnickou organizací SZDS. Jde o dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizaci, která bude zastupovat zemědělské zaměstnavatele, obhajovat své členy a vytvářet prostor právnickým i fyzickým osobám na stejné úrovni bez rozlišení podnikatelských podmínek.

Hovořilo se zde o státních dotacích, a tak bych chtěl bych prozradit, kam se tyto finanční prostředky určené zemědělcům poděly. Zaměstnanci je neobdrželi, nemají ještě ani průměrné platy z roku 1989. Vlastníci půdy je také nedostali, pachtovné není někde žádné, jinde směšně malé. Nezískali je ani vlastníci zemědělského majetku. Přesto se tyto dotace neztratily. Kde tedy jsou? Velkou měrou je užívají spotřebitelé prostřednictvím levnější potravin. Do nízkých cen se promítly nejen tyto dotace, ale i ztráty na úrovni 45 miliard korun. Část dotací pak přechází na dodavatele vstupů. Proto se dnes začínáme zabývat například otázkou, zda ceny pesticidů nejsou u nás vyšší než v Německu?
To, že jsme se přihlásili k realizaci Společné zemědělské politiky a k prosazování jejích zásad, je všeobecně známo. Zazněl zde však výraz restrukturalizace. Chtěl bych říci, že od roku 1994 se v našem zemědělství proinvestovalo řádově několik desítek miliard korun, což se významně projevilo na modernizaci technologií a zvýšení produktivity práce. Za poslední tři roky ubylo v zemědělství 45 tisíc lidí, přitom zvýšení produktivity práce ve stálých cenách představovalo 30 procent. Nárůst mezd byl však pouze 24procentní a nadále zůstává na úrovni 75 procent mezd v národním hospodářství.
Jsem přesvědčen, že je zde připravena generace zemědělců, jež ví, kterým směrem jít. Proto mi připadají nefér obavy, zda se správně použijí státní peníze. Proč tyto obavy nejsou například u státních drah, kam tečou podstatně větší dotace? Čeští zemědělci si plně uvědomují svou odpovědnost. Očekávají, že vstupem do Evropské unie se narovnají podnikatelské a spotřebitelské vztahy i úrovně cen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *