Výtky k novele zákona o ochraně přírody

Novelou zákona o ochraně přírody a krajiny se sníží postavení a vliv obcí, které se nacházejí na území národních parků. Uvedl to starosta obce Modrava a předseda Svazu obcí Národního parku Šumava Antonín Schubert. Ekologové sice novelu vítají, protože podle nich zlepšuje podmínky pro ochranu přírody, zároveň ale také poukazují na problematická ustanovení v ochraně lesů a divočiny.

Klíčová norma zásadně upravuje pravidla pro všechny čtyři národní parky – v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě. Nejcennější příroda by se měla podle ministerstva více otevřít turistům, o tom ale starosta Schubert pochybuje. Po projednání legislativní radou vlády také předloha doznala několika změn. Například opět obsahuje kritizované opatření obecné povahy i pro vyhlašování zón.  „Posílení funkce obcí v radě národního parku tak, jak to ministr (Richard) Brabec předkládá na středeční jednání vlády, je obrovská nepravda,“ řekl Schubert. Poukázal na to, že zásadní dokumenty nebudou muset být s radou národního parku dohodnuty, ale pouze projednány. S tím ale mají šumavské obce podle Schuberta špatné zkušenosti.
O tom, co je dohoda a co projednání, se totiž vedou v radě často spory. Podle legislativní rady vlády však představuje rada NP pouze konzultační orgán a institut dohody není v tomto případě na místě. S obcemi budou dokumenty, jako třeba zásady péče nebo návrhy opatření obecné povahy, i nadále projednávány, argumentuje MŽP.
Místo tří zón ochrany přírody vzniknou čtyři zóny přírodní nebo přírodě blízké včetně nových klidových území. Zóny se budou moct měnit nejdříve po 15 letech. Se zástupci krajů a obcí se mají projednávat v radách národních parků.
Také záměr na vyhlášení klidových zón se Schubertovi nelíbí, příroda se podle něj ještě více uzavře člověku. Dosud platil zákaz vstupu na celé území první zóny kromě vyznačených cest. Nově bude území parku sice přístupné celý rok, některé úseky ale pouze v určitém období, třeba mimo dobu jarního hnízdění a vyvádění mláďat některými druhy ptáků.
Novela podle ekologů z Hnutí Duha jasně říká, že posláním národních parků je zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů na převažující rozloze jejich území. Stanovuje stejné principy péče pro všechny čtyři české národní parky, pouze každý má své vlastní paragrafy. V návrhu vidí ale jiné problémy než zástupci obcí. Tvrdí, že umožňuje v lesích mimo přírodní zónu velkoplošné kácení lesů pod záminkou boje s kůrovcem.  Ze zákona prý také není jasné, kdy bude území pro divočinu v národních parcích skutečně vyčleněno, zda to bude do deseti let nebo až v příštím století. Ministři a poslanci by měli zajistit kvalitní ochranu divoké přírody v národních parcích, vyzvali ekologové.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *