Výzkumný ústav bramborářský slaví 90 let

Zlatou medaili České akademie zemědělských věd přijal z rukou prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., předsedy ČAZV, Ing. Bohumil Vokál, CSc., bývalý dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., na slavnostním rozšířeném zasedání Předsednictva ČAZV a pléna Odboru rostlinné výroby ČAZV, které se konalo u příležitosti 90 let od založení Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., počátkem listopadu, kde jinde než v Havlíčkově Brodě. Druhou zlatou medaili udělil Ing. Vokálovi prof. Miroslav Jůzl, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně. Žádný ze zúčastněných neopomněl poblahopřát Ing. Vokálovi k významnému životnímu jubileu.

Tématem rozšířeného zasedání byla Historie a současnost bramborářského výzkumu v ČR. S devadesátiletou historií Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., přítomné seznámil současný ředitel Ing. Jaroslav Čepl, CSc. O současném zaměření geneticko-šlechtitelského výzkumu v ČR pohovořila Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., z VÚB, s historií a současností ochrany brambor přítomné seznámil Ing. Ervín Hausvater, CSc., a s technologickým vývojem Ing. Pavel Kasal, Ph.D., rovněž z VÚB. Na zasedání vystoupili i zástupci ze všech tří českých zemědělských univerzit zabývající se bramborářstvím a připomněli úspěchy českého bramborářského výzkumu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *