Vzdělávací projekt firmy Schaumann

Společnost Schaumann ČR s.r.o. získala finanční dotaci z prostředků na realizaci firemního vzdělávacího projektu. Prostředky budou využity pro vzdělávání všech zaměstnanců společnosti. Hlavním očekávaným efektem projektu je rozšíření především obchodních kompetencí zaměstnanců, které by měly napomoci při zvyšování konkurenceschopnosti společnosti na trhu a pomoci eliminovat nepříznivé dopady hospodářské recese.

Společnost Schaumann ČR, s. r. o.,  uspěla se svojí žádosti o podporu vlastního vzdělávacího projektu z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Od Ministerstva práce a sociálních věcí získala na tento program dotaci přes milionkorun.  „Vážíme si této možnosti“ komentoval udělení dotace  Dušan Kořínek, prokurista společnosti a zároveň manažer projektu, a dodal: „je to velmi vítaná podpora pro malou firmu a zároveň možnost realizovat naše rozvojové programy v této nepříjemné době“.
JAk vysvětlil, peníze firma použije na vzdělávání všech svých zaměstnanců společnosti. Bude zaměřeno především na rozvoj obchodních dovedností, které jsou klíčové pro úspěch na trhu. „Víme, co prodáváme“, říká  Kořínek a pokračuje: „ale musíme lépe rozumět přání zákazníků a lépe reagovat na jejich potřeby“. Program proto zahrnuje nové formy vzdělávání, jako je individuální koučink obchodníků v průběhu jejich obchodních návštěv u zákazníků.
Celý vzdělávací program je rozložen do 35 dnů. Na dodavatele vzdělávacích služeb bylo, v souladu s pravidly OP LZZ, vyhlášeno výběrové řízení, v němž byli přímo osloveni čtyři potenciální uchazeči. Vyhodnocování výběrového řízení právě probíhá. K podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem by mohlo dojít na počátku července a během léta dojde ke startu vlastních vzdělávacích programů.
Společnost  je zaměřena na výživu hospodářských zvířat. Její aktivity tvoří prodej výrobků, vyráběných mateřskou společností Schaumann Agri International GmbH a jejími výrobními závody, a odborný poradenský servis orientovaný na výživu hospodářských zvířat. Společnost nepůsobí tedy pouze jako dodavatel vybraných komodit, ale také jako poradce, který může významně ovlivnit úspěšnost chovu hospodářských zvířat u svých klientů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *