Z Bulletinu Komoditní burzy Praha

Nabídka a poptávka po komoditách obchodovaných na centrálním trhu KBP dosáhla ve 36. burzovním týdnu částku převyšující 381 mil. Kč. Nejvyšší částka přes 339 mil. Kč připadla na sekci Dříví a dřevní hmota. Finančního objemu více než 28,8 mil Kč dosáhla sekce Produkty živočišné výroby a přes 5,4 mil. Kč sekce Jatečně opracovaná těla. Hodnota pokynů v sekci Produkty rostlinné výroby převýšila částku 4,2 mil. Kč. Finanční hodnotu v objemu přes 2,9 mil. Kč dosáhla sekce Krmiva. Přetrvává trend značného převisu poptávky nad nabídkou. Tento burzovní týden převýšila poptávka nabídku takřka 10krát. Celkem bylo kotováno 29 komodit ze 38 možných.

Nabídka a poptávka komodit obchodovaných na centrálním trhu KBP překročila za měsíc srpen částku 554,4 mil. Kč. Největší díl z této částky — 360,9 mil. Kč — připadl na sekci Dříví a dřevní hmota. Naopak nejmenší podíl na sekci Jatečně opracovaná těla. Nabízené komodity v této sekci se na celkové částce podílely pouze 29,3 mil. Kč. Počet poptávaných kontraktů třikrát převýšil nabídku.
Celkově se za měsíc srpen zobchodovalo 127 kontraktů v přímých obchodech v celkovém finančním objemu 25 mil. Kč.
Komodita sojový šrot po dlouhé době zaznamenává aktivitu a po více než tři měsíční cenové stagnaci tento burzovní týden uzavírá na nové o 1,22 % oslabené závěrečné hodnotě 9 730,00 Kč/t pro nejbližší týden dodání. Tento burzovní týden byly podány jenom kupní pokyny na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.

Rostlinná výroba
Komodita pšenice krmná za totálního převisu kupních pokynů oslabila o 0,58 % a její závěrečná hodnota pro nejbližší týden dodání činí 3430,00 Kč/t. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Obdobně se vyvíjel i zájem obchodníků o komoditu pšenice potravinářská. Jenom kupní pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání. Její závěrečná hodnota pro nejbližší týden dodání činí po posílení o 20,29 % 4210,00 Kč/t.
Komodita semeno řepky po tříměsíční stagnaci na svém historickém maximu za totálního převisu kupních pokynů uzavírá tento burzovní týden na závěrečné hodnotě 7200,00 Kč/t pro nejbližší týden dodání. Kotace proběhla jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.

Živočišná výroba
Po předchozím posílení komodita býci – blok oslabila o 2,44 % a za totálního převisu kupních pokynů uzavírá tento burzovní týden na závěrečné hodnotě 40,00 Kč/kg pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita býci – standard zaznamenala totální převis kupních pokynů a při oslabení ceny o 1,12% uzavírá pro nejbližší týden dodání na letošním maximu na hodnotě 44,00 Kč/kg pro nejbližší sérii týdne dodání. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Po oslabení ceny o 12,28% uzavírá komodita krávy – blok, za totálního převisu kupních pokynů tento burzovní týden na závěrečné hodnotě 25,00 Kč/kg. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Totální převis kupních pokynů byl zaznamenán i u komodity krávy – standard a v tomto burzovním týdnu uzavírá na o 7,94% oslabené závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 29,00 Kč/kg. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita živá prasata – blok za totálního převisu kupních pokynů uzavřela tento burzovní týden na ke konci týdne o 1,37% posílené závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 37,00 Kč/kg. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita živá prasata – standard zaznamenala obdobně jenom kupní pokyny a posílení ceny o 1,39% a tak její závěrečná hodnota pro nejbližší sérii týdne dodání představuje 36,50 Kč/kg. Kotace proběhla jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.

Dřevo a dřevní hmota
O komoditu buková kulatina – standard nebyl v tomto burzovním týdnu projeven zájem a tak uzavírala burzovní týden na stejné závěrečné hodnotě pro nejbližší sérii týdne dodání na úrovni 1800,00 Kč/m3. Nebyly podány žádné pokyny.
Absence pokynů a stagnace ceny u komodity buková kulatina – výběr znamenají, že uzavírá tento burzovní týden na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 2250,00 Kč/m3.
Komodita buková vláknina – tuzemsko za nezájmu obchodníků pokračuje ve stagnaci na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 700,00 Kč/m3, takže uzavírá burzovní týden na registrovaném minimu. Nebyly podány žádné pokyny.
Totální převis pokynů nabídky zaznamenala komodita borová kulatina – standard, který zároveň představoval posílení ceny o 1,48 % a tak uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 1370,00 Kč/m3. Jenom prodejní pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Komodita borová vláknina – standard cenově stagnuje a za totálního převisu pokynů poptávky uzavírá burzovní týden na závěrečné hodnotě na 1716,00 Kč/AT. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita březová vláknina – tuzemsko zaznamenala absenci pokynů a její závěrečná hodnota tohoto burzovního týdne pro nejbližší týden dodání je na nezměněných 480,00 Kč/AT.
Posílení ceny o 0,20 % zaznamenala komodita dubová kulatina – standard, a to znamená, že její závěrečná hodnota pro nejbližší týden dodání představuje 2475,00 Kč/m3. Zaznamenán byl totální převis kupních pokynů a tyto byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
U komodity dubová kulatina – výběr byl zaznamenán totální převis kupních pokynů a stagnace ceny a tak setrvává na závěrečné hodnotě 5000,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Absence pokynů a stagnace ceny znamenají, že komodita dřevovina – standard tento burzovní týden uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1050,00 Kč/m3.
I komodita dřevovina – výběr zaznamenala v tomto burzovním týdnu stagnaci ceny a absenci pokynů. Tato komodita uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1230,00 Kč/m3.
Komodita modřínová kulatina – standard uzavírá tento burzovní týden na posílené ceně o 0,29 % na závěrečné hodnotě 2262,50 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Jenom kupní pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Převaha pokynů poptávky byla v tomto burzovním týdnu zaznamenána u komodity průmyslové dříví listnaté – akát. Tento týden uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 700,00 Kč/m3.
Obdobně byl zaznamenán vývoj u komodity průmyslové dříví listnaté – buk, která při převaze kupních pokynů tento burzovní týden zakončila na závěrečné hodnotě 910,00 Kč/m3. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita průmyslové dříví listnaté – dub uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 700,00Kč/m3. Jenom kupní pokyny byly podány na nejbližší vypsanou série týdne dodání.
Stejně tak i komodita průmyslové dříví listnaté – habr v tomto burzovním týdnu uzavírá na nezměněné závěrečné hodnotě 840,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Jenom kupní pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Při totálním převisu poptávky u komodity smrková kulatina – standard A došlo v tomto burzovním týdnu i k posílení její ceny o 0,65 %. Tento burzovní týden tak uzavírá na závěrečné hodnotě 1856,40 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Komodita smrková kulatina – standard B registrovala totální převis kupních pokynů. Tento burzovní týden uzavírá na posílené hodnotě o 1,27 % na 2034,30 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Oslabení ceny o 0,37 % u komodity slabá smrková kulatina – agregát představuje, že tento burzovní týden uzavírá na závěrečné hodnotě 1345,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Jenom kupní pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Při totálním převisu nabídky uzavírá komodita smrková vláknina – standard A burzovní týden na nezměněné hodnotě 1680,00 Kč/AT pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Obdobně i u komodity smrková vláknina – standard B byla zaznamenána převaha pokynů prodeje a tento burzovní týden uzavírá na závěrečné hodnotě 1735,00 Kč/AT pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita tyče jehličnaté uzavírá za absence pokynů na nezměněné závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1406,00 Kč/AT.
Absenci pokynů zaznamenala v tomto burzovním týdnu komodita vláknina jehličnatá. Tato komodita uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1406,00 Kč/AT.
Převis prodejních pokynů byl zaznamenán v tomto týdnu u komodity vláknina listnatá měkká, která uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1164,00 Kč/AT. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Obdobně byl registrován převis prodejních pokynů i u komodity vláknina listnatá tvrdá, která uzavírá tento burzovní týden na závěrečné hodnotě 1164,00 Kč/AT pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.

Jatečně opracovaná těla
Komodita hovězí čtvrtě kompenzované býk zaznamenala v tomto burzovním týdnu oslabení ceny o 2,56 % a tak v tomto burzovním týdnu za totálního převisu kupních pokynů uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 76,00 Kč/kg. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita vepřové půlky také oslabila a to o 13,13 % a za totálního převisu kupních pokynů uzavírá tento burzovní týden na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 43,00 Kč/kg. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Obdobně i komodita vepřové půlky EURO za totálního převisu kupních pokynů uzavírá tento burzovní týden na o 3,77 % oslabené závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 51,00 Kč/kg.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *