Z hlášení Obchodní burzy Hradec Králové

Obchodní burza Hradec Králové pokračovala ve svém pravidelném středečním obchodování. Na 37. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s obilovinami, olejninami a masem. Na burze bylo možno koupit nebo prodat olejniny za 94,5 mil.Kč, obiloviny za 4,3 mil.Kč a maso za 32,9 mil.Kč.

Na burze se sice obchodovalo parketově, ale v nové verzi burzovního informačního systému. Tato verze umožní účastníkům burzovních obchodů prostřednictvím internetu obchodovat odkudkoliv a s kýmkoliv.
Od nastavení cen nové sklizně uběhla nějaká doba. V ní měly ceny olejnin a obilovin tendenci k poklesu. Citelný propad cen byl zaznamenán u řepky z 6.700 Kč/t na její letošní minimum 5.800 Kč/t. Propad cen řepky se promítl do krmných komodit, kdy například u řepkových výlisků se počátkem měsíce cena držela na úrovni 3.400 Kč/t a nyní se pohybuje v úrovni 2.800 Kč/t. V současné době se začíná cena řepky oživovat, a její poslední kotace je zaznamenaná v úrovni 6.000 Kč/t na 09/04 a 6.050 Kč/t na 10/04. Na burze je kotována jen samostatná poptávka, což znamená, že vlivem licitačního pásma lze na burze reálně prodat řepku o několik set korun lépe nad hranicí 6.000 Kč/t. Více o vlivu kotace samostatné nabídky a poptávky v bloku Víte, že …U obilovin nebyl propad tak dramatický, a jejich ceny stagnují.
Charakteristickým rysem tohoto burzovního shromáždění byl další mírný vzestup ceny semene řepky na 10/04 úroveň 6.050 Kč/t. Oslabení ceny jatečních krav na úroveň 26.000 Kč/t. a řepkových extrahovaných šrotů na úroveň 3.750 Kč/t. Vlivem vysoké poptávky na volném trhu s jatečnými prasaty nebyla na tomto burzovním shromáždění kotována nabídka. To automaticky vedlo vlivem kotačního pásma k oslabení ceny u jatečných prasat na úroveň 37.000 Kč/t.
Obchodovalo se poptávkou po 10.000 t semene řepky na 09/04 za cenu 6.000 Kč/t beze změny proti minulému burzovnímu shromáždění, poptávkou po 5.000 t semene řepky na 10/04 na úrovni 6.050 Kč/t s možností vypořádat tento obchod skladním nebo skladištním listem. Obchodovalo se také s pšenicí potravinářskou a krmnou. Pšenice potravinářská byla zakótována poptávkou po 500 t na 09/04 za cenu 3.100 Kč/t. Pšenice krmná se poptávala v objemu 1.000 t na 09/04 za cenu 2.800 Kč/t. Proti cenám kotovaným na minulém burzovním shromáždění, nedošlo u obilovin ke změnám cen. Na tomto burzovním shromáždění byla také kotována poptávka po 125 t řepkových výlisků na 09/04 s cenou na úrovni 2.800 Kč/t. U této komodity nedošlo proti minulému burzovnímu shromáždění ke změně ceny. Dále byla kotována nabídka prodeje 1.000 t řepkových extrahovaných šrotů na 09/04 za cenu 3.750 Kč/t. U této komodity došlo k oslabení ceny na 98,7%.
O to, jak ovlivňuje úroveň ceny samostatná kotace nabídky nebo poptávky lze dokumentovat na trhu s jatečnými prasaty. Vlivem převahy poptávky na volném trhu nebyla na tomto burzovním shromáždění kotaná nabídka. Okamžitě se to projevilo ve snížení ceny na úroveň 37.000 Kč/t, i když informace hovoří, že se cena na volném trhu pohybuje mezi 38.000 až 39.000 Kč/t v živé váze.
Nyní ke kurzovému lístku. Na burze by bylo možno prodat až 1.000 t pšenice krmné na 09/04 za cenu 2.800 Kč/t. Z obilovin bylo dále možno prodat 500 t pšenice potravinářské na 09/04 s cenou 3.100 Kč/t. Také bylo možno prodat 10.000 t semene řepky na 09/04 s cenou 6.000 Kč/t a 5.000 t semene řepky za 6.050 Kč/t na 10/04. Z olejnin bylo možno dále koupit až 1.000 t řepkových extrahovaných šrotů za cenu 3.750 Kč/t s termínem plnění na 09/04. Dále bylo možno prodat 125 t řepkových výlisků na 09/04 za 2.800 Kč/t. Na trhu s masem bylo možno prodat 880 ks jatečných prasat na 09/04 z cenu 37.000 Kč/t.
Jak jsme psali minule proběhla pod patronací Ministerstva zemědělství a ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou v Praze prezentace nového obchodního systému burzy. Pokud se shromáždí dostatečný počet zájemců jsme připraveni systém těmto zájemcům znova prezentovat. Je to výzva pro odbytová družstva, profesní a zájmové svazy k tomu aby seznámily členy s možnostmi levného a rychlého přístupu na burzovní trhy prostřednictvím sítě internet. Svůj zájem dejte prosím vědět na naši e-mailovou adresu info@obhk.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *