Začala soutěž České pivo 2008

České pivovary přihlásily do soutěže České pivo 2008 celkem 64 značek. Po úspěšné premiéře v loňském roce bude mít i letošní ročník celkem pět kategorií. Tradičně nejvíce přihlášených je světlých ležáků, celkem 23 značek, a v kategorii světlá výčepní piva bude degustováno devatenáct druhů. Tmavých výčepních piv bude soutěžit šest, tmavých ležáků sedm a stále populárnějších nealkoholických piv bylo do soutěže přijato devět. První kolo degustace začalo dnes a dvoudenního testování v prostorách velkopopovického pivovaru se účastní 24 sládků a pivovarských odborníků, kteří jsou rozděleni do čtyř šestičlenných subkomisí. První den jsou hodnoceny světlé a tmavé ležáky a dále tmavá výčepní piva, druhý den potom světlá výčepní a nealkoholická piva. Informoval o tom výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý.

„Soutěž České pivo 2008 jako jedinou akci u nás mezi soutěžemi piv vyhlašuje a garantuje Český svaz pivovarů a sladoven, neboť toto unikátní soutěžení v kvalitě piv považujeme za velmi prospěšné pro naše pivovarství, protože umožňuje tolik potřebné srovnání kvality jednotlivých druhů i značek piv,“ řekl Veselý. „Postupně chceme dosáhnou stavu, kdy všichni hodnotitelé budou mít degustátorské zkoušky, neboť zatím ne všichni pivovarští technologové tuto kvalifikaci mají, a tím zvýšit objektivitu rozhodování,“ dodal.
Specifikem je i to, že jde o dvoukolovou soutěž, což posiluje objektivitu hodnocení. Výsledné pořadí vzorků hodnocených v jednotlivých kategoriích soutěže České pivo 2008 je určeno součtem bodů, které vzorek ve své kategorii získal v obou kolech, přičemž se vzorky sestaví sestupně podle počtu celkem získaných bodů. Tím je omezen prvek náhody ve kvalitě vzorků. Zkoumány jsou senzorické vlastnosti piva, kontroluje se původní extrakt (stupňovitost), tedy zda pivo odpovídá přihlášené kategorii, a dále se vyhodnocuje, která piva nejlépe chutnají. Za chod, organizaci, technickou část soutěže a vyhodnocení výsledků odpovídá Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. (VÚPS), v Praze. Velmi důležitý je fakt, že vzorky do soutěže jednotlivé pivovary neposílají, ale jsou přímo ve výrobních závodech odebírány komisí VÚPS. Není proto možné vybírat ty nejlepší várky. Degustacím je přítomen notář, což podtrhuje již tradiční nezávislost a nestrannost vyhodnocovacího procesu.
Vítězem loňské soutěže České pivo 2007 se v kategorii světlý ležák stalo Starobrno Medium, jehož výrobcem je pivovar Starobrno, a. s., mezi světlými výčepními pivy vyhrál Braník světlý z Pivovarů Staropramen, a. s., a vítězství z předchozího roku v kategorii tmavých ležáků obhájil Primátor Premium Dark z Pivovaru Náchod, a. s. Vloni premiérovou soutěž tmavých výčepních piv vyhrál Pivovar Janáček, a. s., s pivem Janáček tmavé. Rovněž poprvé v historii se soutěžilo v kategorii nealkoholických piv, kterou vyhrál Bernard Free, který vyrábí Rodinný pivovar Bernard, a. s.
Druhé kolo soutěže České pivo 2008 proběhne 17.–18. června 2008 opět v pivovaru Velké Popovice. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 25. září 2008 v Praze během Svatováclavské slavnosti českého piva 2008 a ceny představitelům vítězných pivovarů bude – podobně jako v uplynulých letech – předávat MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu České republiky.
Akce je součástí dlouhodobého projektu Českého svazu pivovarů a sladoven České pivo naše pivo. Jeho základním smyslem a úkolem je seznamovat nejširší veřejnost s historií i současností výroby piva v českých zemích, s tím, co pivo obsahuje a jakým způsobem ovlivňuje lidský organismus, a rovněž dále zlepšovat image piva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *