Zahájení stavby NISA-Plynofikace pohraničí.

Dne 17. října 2001 bude slavnostně zahájena v sále Městské knihovny v Rumburku realizace projektu CZ 9914.01.01 Nisa - Plynofikace pohraničí. Do realizace tohoto rozsáhlého projektu je zahrnuto 8 měst a obcí, jichž se výše uvedený projekt dotýká.

Jedná se o města Rumburk, Jiříkov, Hrádek nad Nisou(Václavice a Dolní Suchá), Kamenický Šenov, Velký Šenov a obce Chřibská, Horní Podluží a Okrouhlá, sdružená pod vedením EUROREGIONU NISA ve Sdružení s názvem Nisa – Plynofikace pohraničí.
Akce je spolufinancována z programu Phare – Program přeshraniční spolupráce Evropské unie. Celková cena stavby je 4,4 mil. EUR a celkový příspěvek Phare je ve výši 2,99 mil. EUR.
Projekt řeší plynofikaci, tj. výstavbu středotlakých rozvodů s provozním tlakem 0,3 MPa včetně přípojek a kotelen ve městech a obcích v následujícím rozsahu :
Jiříkov – délka trasy plynovodu 19 862 m + rekonstrukce 4 kotelen
Kamenický Šenov – délka trasy plynovodu 23 328 m + rekonstrukce 2 kotelen
Rumburk – délka trasy plynovodu 18 677 m
Chřibská – délka trasy plynovodu 6 204 m + rekonstrukce 3 kotelen
Velký Šenov – délka trasy plynovodu 3264 m + přípojky k 28 objektům
Okrouhlá – délka trasy plynovodu 1 174 m
Hrádek nad Nisou – délka trasy plynovodu 8 571 m.
Horní Podluží – rekonstrukce 6 kotelen.
Realizace projektu výrazně přispěje ke zvýšení kvality ovzduší a tím i k zlepšení kvality života v české a sousedící německé části příhraničního regionu.
Stavbu realizuje Sdružení STAMOZA, KASSECKER. Firma vzešla z výběrového řízení, které probíhalo podle pravidel Phare. Termín dokončení stavby je březen 2003.
Program Phare CBC (Přeshraniční spolupráce) byl zahájen v roce 1994, přičemž do dnešního dne bylo vyčleněno na investice v příhraničních okresech České republiky se státy Evropské unie již 220 mil. EUR Celkem Evropská unie v České republice od roku 1991 přispěla částkou 850 mil. EUR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *