Zajistit aspoň základní marketing

Řada prvovýrobců začala, mimo jiné kvůli ekonomickému přínosu, zpracovávat své produkty. Často se potýkají s otázkou, jak prorazit a udržet se na trhu. Právě to řeší manažerka roku 2006 a obchodní ředitelka společnosti Renomia Agro Petra Škopová ve své přednášce na seminářích, zaměřených na podporu regionálních výrobků, které pořádá Agrární komora ČR ve spolupráci s regionálními agrárními komorami. Škopová věří, že po letošních volbách by se Česká republika mohla dočkat ve vládě většího počtu fundovaných lidí, kteří budou schopni se obklopit poradci, uznávanými odborníky ve svém oboru, a navázat tak lepší dialog s příslušnou odbornou veřejností. „To nám například v rezortu zemědělství dlouhodobě chybí,“ doplnila.

Co musí podle vás výrobci splňovat, aby se uplatnili? Potravinářský trh je velmi sofistikovaný a zákazník očekává určitý standart nabídky, obalu, formy prodeje. Mnoho začínajících a malých producentů má nedostatky v obalech a v nabídce svých výrobků. Nemají jasně specifikovaný plán toho co a komu chtějí vlastně prodávat. Pokud se mají uplatnit je nutné, aby kromě vysoce kvalitního a zajímavého produktu také zajistili alespoň základní marketing.
Podle mého názoru největším problémem v produkci regionálních potravin je nevyvážená kvalita, nedostatečné výrobní nebo prodejní kapacity a téměř žádný marketing. Mnoho malých producentů nemá ani vlastní webové stránky, což je v dnešní době opravdu problém. Také je potíž s kapacitami. Pokud začne být o produkt zájem, tak se dost často stane, že producent nemůže akceptovat poptávku většího řetězce, protože není schopen dodat po celý rok požadované množství výrobku. Musel by například zavést strojní výrobu nebo zaměstnat více lidí a pak by to již nebyla například tradiční, rodinná, ruční výroba. Toto rozhodnutí musí vycházet třeba právě z marketingového plánu, který často chybí.
Jaká forma podpory by jim nejvíce pomohla? Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti si myslím, že nejúčinnější je nabídka a propagace formou ochutnávek a přímého prodeje. Zákazník musí výrobek ochutnat a také navázání osobního vztahu s výrobcem přispívá k odstranění anonymity výrobku a k pozitivnímu vztahu k výrobku. Podpora by hlavně měla být administrativně jednoduchá. V dnešní době kontrol mnoha orgánů a nutnosti vyplňovat různá hlášení je další administrativa nežádoucí.
Také pomoc při vyhledání nových obchodních příležitostí a distribuce by byla pro malé producenty velmi přínosná. Malý producent buď vyrábí nebo musí jet prodat své výrobky a v té chvíli nemůže vyrábět. Někdy dovézt třeba pár kilogramů sýra do několik kilometrů vzdáleného města může být nerentabilní. Pokud by existoval servis pro tyto výrobce, tak by se o náklady podělilo více producentů a bylo by to efektivnější pro všechny.
Mohla byste shrnout zkušenosti s organizací soutěží o nejlepšího potravináře a potravinu Královéhradeckého kraje? V Královéhradeckém kraji máme již pátý ročník soutěže a zkušenosti jsou velmi pozitivní. Pravidla soutěže jsou jednoduchá a pro potravináře velmi nenáročná. Stačí přihlásit tři výrobky podle soutěžních kategorií a o výsledku rozhodují svými hlasy sami spotřebitelé. Každoročně bylo přihlášeno zhruba 30 potravinářů. Letos je to rekordních 40. Ročně je odevzdáno více jak sedm tisíc hlasů, a to formou hlasování přes internet, písemnou formou na prodejních akcích a letos poprvé jsme zařadili také formu SMS hlasování. Soutěž je zaměřena na podporu všech přihlášených výrobků po dobu více jak pěti měsíců v roce. Je to plošná reklama v tištěných médiích a v každém okresním městě proběhne prodejní trh, kde mají potravináři zajištěn zdarma stánek a prodejní místo. Tyto trhy již mají svou tradici a jsou velmi vyhledávané spotřebiteli. Zákazník si rád popovídá s výrobcem o daném výrobku, v čem je zajímavý, jak ho konzumovat či co z něho uvařit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *