Zákon o střetu zájmů musí být opravdu přísný

Bez dostatečné přísnosti bude připravovaný vládní návrh zákona o střetu zájmů pouze další populistické gesto. Oživení sleduje již třetím rokem vývoj okolo nového zákona o střetu zájmů a můžeme konstatovat, že každá jeho další podoba je o něco slabší. „Pokud chce premiér Paroubek naplnit svá slova o tvrdém postupu proti korupci, musí se zasadit o přijetí výrazně tvrdší normy, než jakou dosud vládě předkládal ministr spravedlnosti,“ říká Jan Bouchal z Oživení.

Oživení připravilo výčet opatření, která v poslední zveřejněné verzi vládního zákona chybí.

Zákon musí:

1) v hlavních bodech se vztahovat také na neuvolněné zastupitele krajů, měst a obcí
2) v otázkách přiznávání majetku a příjmů zahrnout nejbližší příbuzné veřejného funkcionáře (manželé, členové společné domácnosti)
3) zajistit co nejvyšší nezávislost při rozhodování o porušení zákona a zajistit veřejnou kontrolu tohoto rozhodování (křížová kontrola u poslanců a senátorů; o zastupitelích nesmí rozhodovat rada jejíž jednání jsou neveřejná)
4) regulovat účast a odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů v orgánech městských firem
5) zjednodušit zahájení řízení o porušení zákona (snížit počet veřejných funkcionářů, kteří mohou podávat návrh, umožnit podat návrh skupině občanů)
6) definovat rozsáhlejší neslučitelnost funkcí s jinými veřejnými pozicemi (statutární orgán příspěvkové organizace, souběh volených mandátů apod.)
8) Informace o vedlejších činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů musí být zveřejněny na internetu. Podobně musí být zveřejněny informace o řízení o porušení zákona.
Nevládní organizace Oživení se problematikou zákona o střetu zájmů zabývá řadu let a nabízí své zkušenosti vládě, poslancům a senátorům při formulování ustanovení zákona. Existuje řada kvalitních zákonů v zemích na západ, ale i na východ od nás. Vhodnou inspirací pro českou vládu by mohl být kvalitní a přísný zákon o střetu zájmů na Slovensku (viz zákon č. 357/2004 – http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2004&cc=151 )

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *