Zásilka prasat pod kontrolou veterinářů

V uplynulých dnech inspektoři Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj prověřili zásilku živých francouzských prasat na jatkách v Oticích, okrese Opava. Důvodem bylo, že v hlášení systémem TRACES chyběla v osvědčení identifikace zvířat. Proto 2. dubna po transportu zásilky inspektoři provedli identifikační kontrolu všech 166 prasat. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Kontrolou bylo zjištěno, že část zvířat (prasničky) byla označena plastovými ušními známkami a u kastrátů (vepřů) označení nebylo zjevně viditelné. Zvířata pocházela z departmentu prostého Aujezskyho choroby prasat (což bylo správně uvedeno v souladu dodatečnými garancemi, které ČR požaduje). Inspektoři rozhodli provést došetření, zda zvířata byla či nebyla označena. U všech 166 jatečných prasat bylo posléze zjištěno, že všechna zvířata dodaná na jatka byla značena. U vepřů, u kterých nebyla identifikace zřejmá, se prokázalo, že byli označení na levé straně těla v oblasti boků.
V průběhu 2. dubna bylo na KVS doručeno veterinární osvědčení, ve kterém již byla identifikace zvířat uvedena tak, jak má být. Tato identifikace zvířat uvedená ve veterinárním osvědčení bylo shodná s identifikací, kterou u porážených zvířat zjistili inspektoři krajské veterinární správy.
Spolu s kontrolou identifikace zvířat prověřili inspektoři KVS také dodržení podmínek pro přesun. Nebylo zjištěno porušení evropských (ani našich) předpisů, konkrétně nařízení NR (ES) č. 1/2005. Přepravu zajistil schválený přepravce zvířat a schváleným dopravním prostředkem. Kamion byl požadovaným způsobem vybaven, prasata měla celou dobu možnost přístupu k napájecí vodě a jejich hustota byla odpovídající. To také potvrzuje, že zvířata přijela ve výborném stavu a pochopitelně cestou nebyly zaznamenány žádné ztráty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *