Zástupci Evropské komise na Techagru

Zástupci Evropské komise, kteří se pravidelně zúčastňují mnoha předních zemědělských veletrhů, budou přítomni i mezi vystavovateli na brněnském veletrhu Techagro, který se bude konat v Brně od 6. do 10. dubna. Ve stánku označeném evropskými barvami budou vítáni všichni návštěvníci, kteří chtějí získat informace o různých hlediscích společné zemědělské politiky. Odborníci z Evropské komise budou k dispozici veřejnosti i odborníkům a rádi zodpoví dotazy a žádosti o informace týkající se různých zemědělských témat. Informoval o tom Martin Stašek ze zastoupení Evropské komise v České republice.

Evropský stánek bude také patřit mládeži. Pro nejmladší návštěvníky jsou připraveny hry a vzdělávací animace, které jim hravou formou poskytnou informace o Evropské unii, o společné zemědělské politice a o významu zdravé výživy, která upřednostňuje ovoce a zeleninu. Školy mohou kromě toho využít zvláštních návštěvních nabídek a animací.
Evropská komise uspořádá v rámci této akce dvě diskuse o stěžejních tématech současného evropského zemědělství:
• pondělí 7. dubna v 15.30 hodin proběhne diskuse o programech bezplatné distribuce ovoce a zeleniny jako školních svačin. Cílem je bojovat proti nárůstu nadváhy u evropské mládeže;
• úterý 8. dubna v 11.00 hodin bude diskuse o kontrole stavu společné zemědělské politiky, v níž Komise uvádí jednotlivé varianty reformy z roku 2003 sladěné s novými výzvami evropského zemědělství: pokračování „politiky oddělení“, posílení opatření v oblasti podmíněnosti, stanovení „hladkého přistání“ týkajícího se vyčerpání kvót pro mléko v roce 2015 a posílení druhého pilíře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *