Závislost zemědělců na dotacích se zvyšuje

Závislost hospodářského výsledku zemědělských podniků na dotacích se v loňském roce dále prohloubila. Podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2009, tzv. Zelené zprávy, kterou má Agroweb k dispozici, se podnikatelský důchod v zemědělství loni meziročně snížil o 67,8 procenta na 3,2 miliardy korun, přičemž kladné hodnoty dosáhl zejména díky meziročně vyšším výrobním dotacím.

„Podíl výrobních dotací na celkové produkci přesáhl 31 procent, což je maximum od roku 2004, a ovlivnil tím pozitivně podnikatelský důchod ze zemědělství, který pouze díky této relaci neklesl do záporných hodnot. Nicméně závislost důchodu na podporách se ještě zvýšila a za rok 2009 se blíží stoprocentní hranici (94,3 %), což je opět rekord od roku 2004,“ uvádí se v Zelené zprávě.
V loňském roce pokračoval nárůst podpor od vstupu naší země do Evropské unie. Ve srovnání s předvstupním rokem 2003 se celkové podpory více než zdvojnásobily, z toho samotné podpory zemědělskému a rybářskému sektoru se zvýšily více než 2,5krát. Celkové podpory loni proti roku 2008 narostly z 37,7 miliardy na 43,8 miliardy korun, tedy o 16,2 procenta, z toho podpory do zemědělství včetně rybářství z 35,5 na 39,8 miliardy korun, což představuje zvýšení o 12,1 procenta. Nejvíce k této meziroční změně přispěly o čtvrtinu vyšší výdaje z unijních zdrojů, doprovázené zvýšenými výdaji ministerstva zemědělství o 26,6 procenta,.zejména na jeho dotační programy.
Podle Zelené zprávy vykázala produkce odvětví zemědělství v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 významný pokles, a to o 18,1 procenta. Rostlinná produkce poklesla o 18,3 procenta a živočišná o 18,9 procenta. Současně se meziročně snížila o téměř deset procent výrobní spotřeba, asi o 42 procent hrubá přidaná hodnota a čistá přidaná hodnota klesla na pětinu úrovně předchozího roku „I přes významný růst objemu produkčních podpor (o 17,4 procenta) všechny ostatní sektorové ukazatele výrazně klesly,“ uvádí Zpráva. Zmíněné negativní trendy v českém zemědělství jsou podle tohoto dokumentu přímými důsledky ekonomické krize, která se začala projevovat již v druhém pololetí roku 2008.
V loňském roce pak došlo k meziročnímu poklesu cen zemědělských výrobců o 24,8 procenta. Nejvíce se na něm z rostlinných komodit nejvíce podílely obiloviny a olejniny, z živočišných komodit především mléko. V rostlinné výrobě celkově klesly farmářské ceny o 32,2 procenta zejména v důsledku výrazného propadu cen obilovin o celých o 41 procent a více než 35procentního poklesu cen olejnin. Snížení cen do pěti procenta pak zaznamenali pěstitelé brambor a cukrovky. Farmářské ceny ovoce vloni meziročně spadly o 24,4 procenta a o něco mírnější pokles ceny zaznamenali i pěstitelé zeleniny a květin.
Průměrná cena zemědělských výrobců živočišných komodit loni klesla v meziročním porovnání na 73,3 procenta. U všech základních komodit s výjimkou skotu nastal meziročně pokles cen. Nejvyšší byl zaznamenán u mléka, a to o 29,3 procenta a u drůbeže o devět procent. Nepatrně se vloni zvýšila pouze cena skotu, to o 0,3 procenta.
Vývoj cen průmyslových výrobců podle Zprávy vcelku odpovídal vývoji spotřebitelských cen. Ty se u potravin a nápojů se snížily v porovnání s rokem 2008 o 3,9 procenta. Zároveň poklesly meziročně i ceny vstupů do zemědělství, a to o 7,4 procenta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *