Zboží s minimální trvanlivostí je kupující povinen zaplatit do 30 dnů

Začátkem září 2004 vyšel ve sbírce zákon č. 484/2004 Sb. z 5. 8. 2004 o hospodářské soutěži. Ten mění mimo jiné i některá ustanovení obchodního zákoníku a zákona o cenách vedle hospodářské soutěže samotné. Pokud se týká obchodního zákoníku, u zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má zvláštním právním předpisem stanovenou časově omezenou minimální trvanlivost, anebo jehož poživatelnost nebo jakost je biologicky omezena, je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 30 dnů. Ne tedy například smluvních 60 dnů, které ve skutečnosti znamenají se všemi formalitami a operacemi až 70 dnů.

Mezi zboží, které do výše uvedené skupiny patří jsou i vejce, to by si měli uvědomit všichni jejich výrobci i distributoři. Mohou proto požadovat změnu dodavatelsko odběratelských smluv v bodě lhůty splatnosti, pokud tato je vyšší nežli ukládá zákon. Mají na to oporu v zákoně a mají také možnost uplatnit úroky z prodlení za jeho neplnění. Producenti a distributoři vajec v ČR, nenechejte se odbýt různými vysvětleními jak o tom máme informace z praxe a uvedenou změnu si vyžadujte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *