Ze zákulisí soutěže Makro víno roku 2004

V průběhu léta 2004 se uskutečnil II. ročník soutěže Makro víno roku. Degustace se zúčastnilo 103 vzorků vín od 26 výrobců. Jejich posouzení pak bylo svěřeno odborné porotě. Tu vybírá Makro s maximální pečlivostí, aby byla zajištěna vysoká odbornost, nestrannost a důvěryhodnost celé soutěže.

Množství přihlášených vín plně zaměstnalo osmičlennou degustační komisi po dva dny strávené v technických prostorách Národního salonu vín ČR ve Valticích. Kdyby byly všechny vzorky pro porotu nality najednou, bylo by potřeba 824 vinných skleniček, které postaveny za sebou do řady by vytvořily řadu dlouhou téměř 50 metrů. Technické prostory ve Valticích byly vybrány i z toho důvodu, aby byly zachovány všechny náležitosti a parametry degustace, jako je stejná teplota předkládaných vzorků, správné nalévání, vhodné sklenky apod. Degustace vín je totiž přísná odborná disciplína s danými pravidly.

Víno v našem životě…
Spory či diskuse o tom, jak moc nebo málo lidskému tělu víno prospívá, jsou stejně staré jako lidstvo samo. Předseda degustační komise Prof. V. Kraus na téma konzumace vína dodává: „Víno bylo vždy kulturním nápojem a na konzumu vína se zračilo, jaké jsou časy. Když byly války a nestabilní poměry, tak se pilo vína méně, protože obyvatelstvo myslí v těchto neklidných dobách více na to, jak přežít, a nemá klid na zapojení vína jako kulturního statku k celkovému životu, aby si ho vychutnalo. Kdežto když je klid a lidé nemají tolik existenčních starostí, potom lépe jedí a vybírají si k tomu vhodnější nápoje, mezi které víno patří. Dnes patří k životnímu stylu být informován o víně a umět si vybrat a hlavně umět kombinovat stravu s vínem.“

Členové degustační komise:
Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., dlouholetý pedagog Mendlovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně, zahradnické fakulty v Lednici (ZF MZLU), bezpochyby nejuznávanější osobnost v ČR v oblasti zejména vinohradnictví, šlechtění révy a vinařství

Libor Nazarčuk, mistr České republiky Trophée Bohemia Sekt (Praha 2003); dvojnásobný mistr Slovenska Vinanza Trophy (Bratislava 2002, 2003); vítěz soutěže Vinium Victory Grand Prix sommelier (Brno 2003); vítěz soutěže Sommelier Znovín (Pardubice 2003); dvojnásobný vítěz soutěže o Burgundský hrozen (Karlovy Vary 2002, 2003); držitel certifikátu degustátora dle norem DIN, ÖNORM a ISO platného v celé EU; člen Komise expertů ministerstva zemědělství pro hodnocení a zatřiďování vín

Ing. Pavel Hromek, inspektor oddělení vína SZPI s dlouholetou praxí z vinařské výroby

Ing. Jiří Kopeček, prezident Vinařské akademie Valtice, dlouholetý člen degustačních komisí v ČR i v zahraničí

Ing. Martin Půček, tajemník Svazu vinařů České republiky, Velké Bílovice

Mgr. František Ježek, Head sommelier Makro

Pavel Šinágl, sommelier Makro

Ing. Pavel Kornhäuser, sommelier Makro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *