Zemědělci mají zájem investovat

Podle ekonomických odborníků je zřejmé, že krize pomalu končí a trh začíná znovu oživovat. V souvislosti s tím roste i zájem zemědělských podniků investovat, a to nejen do nové zemědělské techniky, ale také do technologií, které jim umožní splnit podmínky cross compliance, jimiž bude v příštích letech podmíněna výplata dotací v rámci společné zemědělské politiky EU. Lídrem v oblasti financování zemědělské prvovýroby je u nás GE Money Bank, proto jsme se zeptali ředitele jejího sektoru zemědělství a ekoenergie Ing. Mojmíra Severina a produktové manažerky této banky Ing. Barbory Mojžíšové nejen na to, co letos jejich bankovní dům pro zemědělce připravil.

Co nového tedy chystá GE Money Bank pro letošní rok pro zemědělce? Naše banka již řadu let poskytuje zemědělcům celou škálu úvěrových produktů, které komplexně pokrývají veškeré jejich potřeby. V tomto roce chceme rozšířit naši specializovanou nabídku pro zemědělce především o nové depozitní produkty jak pro mladé zemědělce, tak i pro větší zemědělské podniky. Jde nám o to, abychom měli pestřejší strukturu produktů, protože dosud jsme se zaměřovali především na pomoc při financování investic.
Mezi depozitními produkty, které chceme letos spustit, bude od 1. května balíček pro mladé zemědělce. V něm nabídneme klasický běžný účet včetně řady dalších platebních transakcí, a to na 12 měsíců zdarma. Tato nabídka souvisí s podporou Programu rozvoje venkova (PRV) zaměřenou na mladé začínající zemědělce a vztahuje se na zemědělce do 40 let, kteří nehospodaří déle než 16 měsíců.
Další novinkou bude depozitní Agro balíček, který kromě běžného účtu a řady transakcí nabídne i doplňkové služby specifické právě pro zemědělství – tento depozitní balíček bychom chtěli spustit na podzim letošního roku.
Naše banka má samozřejmě škálu depozitních produktů velmi širokou, ale tato letošní nabídka zmíněných balíčků bude obsahovat speciální prvky určené přímo pro zemědělské podniky, takže má velkou šanci je oslovit.

Zemědělství jako odvětví má určitá specifika; jak je ve své nabídce zohledňujete a jaký podíl na financování odvětví má vaše banka? Zemědělství je specifické především svým sezónním charakterem, a my jsme schopni, zejména v oblasti úvěrů nastavit naše produkty splátkově tak, aby tomuto charakteru odpovídaly. Počínaje financováním zemědělské techniky, přes provozní úvěry, až po úvěry na samotné investice, můžeme připravit splátkové plány podle finančních toků zemědělského podniku s vazbou například na roční výplatu SAPS.
GE Money Bank má zhruba třetinový podíl z celkového finančního objemu odvětví. Zemědělci mají na trhu zafinancováno kolem 33 miliard korun a podíl naší banky se tedy pohybuje kolem jedenácti miliard korun. Z pohledu počtu subjektů, a to zejména právnických osob, je toto procento identické. Přestože máme relativně velkou část trhu, chceme naši pozici potvrzovat a dále upevňovat. Naše finanční produkty přizpůsobujeme dotačním podmínkám, které velmi úzce konzultujeme se Státním zemědělským intervenční fondem (SZIF) i s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, tedy s institucemi, přes které jdou do odvětví finanční prostředky.
Konkurenční výhodou proti ostatním bankám je naše široká síť specializovaných firemních bankéřů. Nejsou to totiž pracovníci, kteří by nabízeli pouze bezhlavě nějaké financování, ale naši bankéři klientům poskytují dlouhodobé poradenství. Pro nás neplatí jenom to obvyklé: „Vezměte si u nás úvěr“, jde nám zejména o to poskytovat prostřednictvím podnikových bankéřů zemědělským společnostem komplexní službu od A do Z. Řeší s nimi veškeré provozní i investiční náklady a také to, kam by měli v budoucnu svoji investiční aktivitu zaměřit.

Jakými formami rozvíjíte poradenství?
V tomto směru poskytujeme našim klientům službu EU Servis. Ta navazuje na úspěšnou více než desetiletou tradici společnosti AgroConsult Bohemia, která poskytovala zemědělským podniků poradenství v oblasti čerpání prostředků z Programu rozvoje venkova nebo dříve z Operačního programu. V rámci EU Servisu se zaměřujeme na širokou škálu konzultačních služeb tak, aby se naši klienti dokázali daleko lépe orientovat v možnostech čerpání jednotlivých investičních dotací. Často zde i řešíme s klienty strategické záležitosti spojené s přípravou větších projektů.
Podíl zemědělců a zemědělských podniků v rámci celkového portfolia klientů naší banky je poměrně hodně rozsáhlý a my jim chceme pomoci v tom, aby se snadněji adaptovali na nové věci, zejména předpisy a nařízení, které budou spojeny s novými pravidly společné zemědělské politiky Evropské unie v následujících letech. Výsledkem by měla být „chytrá investice“, která nejen zajistí rentabilitu daného odvětví zemědělského podniku, ale také bude řešit problém splnění požadavků cross-compliance.
Asi není tajemstvím, že GE Money Bank je jednoznačným lídrem trhu, co se týká financování obnovitelných zdrojů energie, a to zejména zemědělských bioplynových stanic. Tento sektor se snažíme rozvíjet více než čtyři roky a budeme v tom určitě pokračovat i v následujícím období. Stejně jako u ostatních aktivit nejde ani u této o pouhé financování bioplynových stanic. Její nedílnou součástí je právě poradenství. Snažíme se pomoci s přípravou projektu, čerpáním dotací a strategickým řízením celé investice. Zde je nutná spolupráce samozřejmě také s dodavatelskými firmami. Jako jediná banka zajišťujeme v této oblasti komplexní poradenský doprovod.

Jsou čeští zemědělci spolehlivými klienty a není odvětví jako celek u nás předlužené? Z našeho pohledu zemědělci vždycky tvořili, tvoří a předpokládáme, že nadále budou tvořit nejspolehlivější část našeho portfolia. Navíc je dnes vidět i u jiných bank snahu proniknout do tohoto odvětví. To znamená, že potenciál zemědělství stále považují za dostatečný a také vědí, že zemědělci jsou spolehlivými klienty. Navíc je za nimi určitá historie podniku a vedle toho dotační politiky z velké části zaručují pravidelné splácení poskytnutých úvěrů. Průměrná doba splacení je v tomto odvětví šest až sedm let.
Můžeme potvrdit, že se v poslední době pomalu opět začíná oživovat zájem o investice, zejména o novou techniku, zatímco v předchozích dvou letech zemědělské podniky investice spíše odkládaly. Velký zájem je také o investice v rámci SZIF, kterými zemědělci dovybavují svoje podniky a snaží se využít maximálně těchto podpor, které končí v roce 2013. V této souvislosti se musíme jako banka připravit na to, že mnohdy půjde o investice, které budou mít z našeho pohledu „nekonečně dlouhou“ návratnost. Například investice do silážních žlabů, jímek a především do hnojišť.
V posledních třech letech jsme samozřejmě zaznamenali prudký nárůst investic do bioplynových stanic. A také vývoj v letošním roce naznačuje, že tento trend bude pokračovat.
Co se týká celkové zadluženosti českého zemědělství, z našeho pohledu nijak nevybočuje ze standardu našich klientů tohoto sektoru, ale ani v porovnání s podobnými evropskými podniky například v Německu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *