Zemědělství neznamená vyšší riziko

Firmy, které dodávají zemědělským podnikům, často velmi obtížně shánějí vhodné provozní financování a není přitom rozhodující, zda obchodují se zemědělskou technikou nebo s agrochemií. Tradiční poskytovatelé úvěrů, banky, většinou přistupují k financování zemědělského podnikání poměrně konzervativně a zdůvodňují to vyšším rizikem vyplývajícím ze sezónnosti, delší návratností pohledávek a nepředvídatelnými vnějšími vlivy.

Ve skutečnosti ovšem nejde o vyšší riziko, ale o specifika zemědělského podnikání a finanční instituce, která se s nimi seznámí a pochopí je, dokáže přizpůsobit své finanční produkty a může v zemědělství bezpečně působit. To je cesta, kterou se již před lety vydala finanční skupina ČSOB. Pro spolupráci se zemědělskými podniky zřídila v bance specializovaný útvar a do jejich financování často zapojuje i své dceřiné společnosti.

Osvědčené řešení

Jednou z nich je ČSOB Factoring, společnost, která pro své klienty zajišťuje na základě postoupení pohledávek jejich financování, správu a případně i převzetí rizika pro případ platební neschopnosti. Factoring je osvědčené finanční řešení a ani na českém trhu již není nové – funguje zde již 25 let. Dodavatel postupuje pohledávky vzniklé z dodávek zboží či poskytnutí služeb factoringové firmě a ta mu dává okamžitě po dodání k dispozici až 80 % jejich nominální hodnoty. Vůči odběratelům potom vystupuje jako jejich nový věřitel, řeší problémy, které mohou s inkasem pohledávek nastat, a kromě profinancování, urychlení návratnosti a prevence vzniku špatných pohledávek také své klienty zbavuje zátěže z neobchodní činnosti.

Pro dodavatele do zemědělství mohou být služby ČSOB Factoring zajímavé tím, že se tato společnost snaží maximálně vyhovět jejich potřebám. Financuje pohledávky se smluvně dojednanou splatností až 120 dnů (tuto lhůtu lze ovšem na základě individuálního projednání ještě prodloužit), a co je zejména podstatné, po dobu dalších 90 dnů po splatnosti. Kombinace delší splatnosti a zmíněné tolerance obvykle postačuje i na vykrytí období mimo hlavní sezónu, ve kterém mívají zemědělské podniky často problémy s likviditou. Standardní financování postoupených pohledávek ČSOB Factoring také doplňuje tzv. předfinancováním, které je klienty zpravidla využíváno v případech, kdy jejich dodavatelé trvají na platbě předem. Tímto způsobem lze plynule profinancovat celý cyklus: pořízení zboží, skladování a dodávku konečnému odběrateli doplněnou odloženou splatností. Také správa pohledávek je přizpůsobena požadavkům klienta a komunikace s odběrateli, případně upomínání, pokud prodlení překročí předem projednané lhůty, je prováděno dohodnutým způsobem. Další výhodou je skutečnost, že klient z nároku vytvořeného postoupením pohledávek může čerpat pouze částky, které skutečně potřebuje. Pokud například platí vyšší částku dodavateli do zahraničí, lze čerpání realizovat bezprostředně před převodem a šetřit na úrokových nákladech. Z nečerpané části nároku přitom není účtován žádný poplatek.

Žádná další zátěž

Využití factoringového řešení poskytovaného společností ČSOB Factoring neznamená žádnou zásadní administrativní zátěž a bez nadsázky lze říci, že jde v podstatě pouze o výměnu dat následovanou bankovními převody. Hlavním předpokladem je zejména exis­tence vhodných pohledávek s odpovídající návratností. Měly by vznikat z dodávek alespoň třem odběratelům. ČSOB Factoring využívá pro evidenci factoringových transakcí velmi efektivní aplikaci FactorLink, s jejíž pomocí klient předává informace o postupovaných pohledávkách, instrukce k čerpání záloh, na které má nárok, a získává přehled o obdržených úhradách. Data mohou být podle potřeby využita pro statistické výstupy, které vypovídají např. o platebním chování jednotlivých odběratelů, a lze s nimi pracovat v dalším řízení obchodní činnosti.

Konkurenční výhody

A jak to vypadá s náklady? Kromě úroků kalkulovaných jen ze skutečně čerpaných částek účtuje ČSOB Factoring svým klientům také tzv. factoringový poplatek, který zohledňuje administraci postoupení a následnou správu pohledávek. Jako člen silné finanční skupiny může nabídnout úrokové sazby na úrovni bankovního financování a také factoringový poplatek neznamená žádný dramatický náklad – pohybuje se v řádech desetin procent z hodnoty postoupených pohledávek, jen při nižším předpokládaném ročním obratu se může dostat nad jedno procento. Náklady je pochopitelně třeba posuzovat v kontextu přínosu dané služby a prostředky získané z postoupených pohledávek by měly dodavateli, klientovi ČSOB Factoring, umožnit např. získání konkurenční výhody nabídkou delší splatnosti či dosažení vyšších tržeb díky možnosti urychlit platby dodavatelům.

 

Tomáš Morávek

ČSOB Factoring

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *