Zjednodušení při žádosti o dotaci

Snahou Ministerstva zemědělství ČR je podle jeho sdělení maximální zjednodušení procesu registrace žádosti o dotaci z Operačního programu Rybářství. Proto pro příjem žádostí ve třetím kole, které bude otevřeno od 10. února 2009 do 2. března 2009, se nebude vyžadovat písemné předložení dokladu o zaregistrování žadatele jako chovatele plemenných nebo neplemenných ryb podle zákona č. 154/2000 Sb. pro přiznání bodového ohodnocení v bodovacích kritériích č. 4 a č. 5 u opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury.

Pro bodové ohodnocení bude dostatečné, když bude žadatel zahrnut v seznamu zaregistrovaných subjektů. Při registraci žádosti pak stačí zaškrtnout příslušné políčko v Žádosti o dotaci na listu B1. Žadateli budou přiděleny body na základě vedení v registru subjektů, který podle výše uvedeného zákona spravuje MZe.
Na www.mze.cz a www.szif.cz si žadatelé mohou ověřit, jestli jsou zahrnuti do seznamu zaregistrovaných subjektů ústřední evidence. Bude se jednat o indikativní stav k 31. 1. 2009 (po aktualizaci dat bude vyvěšen 5. 2. 2009) a definitivní k 10. 3. 2009 (po aktualizaci dat bude vyvěšen 13. 3. 2009).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *