Zjednodušovat, ale je otázka jak

Zhruba od podzimu roku 2005 se mluví a píše o zjednodušování společné zemědělské politiky (SZP). Něco se skutečně v tomto směru i udělalo, ale farmáři si stále stěžují na velkou administrativní zátěž a zbytečné kontroly. „Všechno je to o rovnováze, o rovnováze mezi touhou po zjednodušení a nutností splnit cíle politiky, o rovnováze mezi přáním ulehčit zemědělcům a administrativním pracovníkům a nutností zajistit daňovým poplatníkům řádné nakládání s jejich penězi,“ vysvětlil farmářům v Mnichově komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş. Připomněl, že aplikace doporučení navržených skupinou na vysoké úrovni by mělo do roku 2012 snížit administrativní zátěž pro podniky o čtvrtinu. Podle komisaře má zjednodušení SZP tři rozměry. Na prvním místě by mělo být nástrojem pro budoucnost. Je třeba zlepšit čitelnost a srozumitelnost SZP, zejména úpravou právních předpisů. Dále je nutné opatření, která má SZP k dispozici, účinně využívat. Za to jsou odpovědné členské státy i jejich organizační složky na regionální a místní úrovni. Musí se ale zintenzívnit výměna osvědčených postupů mezi členskými státy a prostřednictvím zemědělského poradenského systému i mezi farmáři. Cioloş poukázal na to, že snížit administrativní zátěž, zjednodušit kontroly a zlepšit jejich zacílení může certifikace, například na principu známého systému kontrolních bodů ve výrobě (HACCP). Je také podle něho třeba rozšířit nové technologie, které usnadní život jak zemědělcům, tak i úředníkům. Jako třetí „rozměr“ označil komisař samotné zjednodušení SZP. Jak poznamenal, v tomto směru se vykonalo již hodně práce, ale SZP nemůže být jen jednoduchá. Potřebuje přísné kontroly, které zajistí řádné hospodaření s veřejnými penězi. Ale požadavky kladené na zemědělce by měly být praktické a snadno ověřitelné. Zejména je třeba zjednodušit život drobným sedlákům, aby administrativní zátěž na ně kladená nepřevýšila to, co jim SZP poskytuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *