Změna k lepšímu? (komentář)

Podporovat spotřebu mléka a mléčných výrobků u mladé generace na školách má program „školní mléko“. V České republice byl zahájen v roce 1999, od našeho vstupu do Evropské unie byl částečně financován i z unijních zdrojů. Například ve školním roce 2013/2014 dostávalo v rámci programu mléčné výrobky více než půl milionu dětí ze tří tisíc škol. V roce 2014 bylo na podporu spotřeby školního mléka vyplaceno téměř 58 milionů korun, z toho 47 milionů ze státního rozpočtu a více než deset milionů z rozpočtu Evropské unie.

Děti si přitom mohly vybrat ze širokého sortimentu mléka a mléčných výrobků, jako jsou neochucené a ochucené polotučné mléko, zakysané mléčné nápoje, jogurty, sýry, tvarohy a smetanové krémy. Nyní dochází k revizi tohoto programu. Jednak se počítá se spojením dvou konceptů, a to „mléka do škol“ a „ovoce do škol“ do jednoho. Potěšitelné sice je, že EU počítá s tím, že do těchto podpůrných programů nasměruje více prostředků, nicméně tato změna má své úskalí. Diskutuje se totiž o tom, že z programu školní mléko by byly vyloučeny ochucené mléčné výrobky a podpořeny by zůstaly pouze ty neochucené. Zastánci této změny argumentují například tím, že tyto ochucené výrobky jsou nákladnější než neochucené, navíc jde podle nich více o industriální produkty, takže zemědělci získají méně peněz. Evropští mlékaři se však staví proti těmto tvrzením a chtějí pobořit nedorozumění, týkající se ochucených mléčných produktů.  Jejich začlenění do programu je totiž spojeno s vyšší spotřebou. Děti, pro které je tento program určen, raději sáhnou po jogurtu s určitou příchutí než „bílém“. Díky tomu, že jim takový výrobek chutná, naučí se konzumovat mléčné produkty. Teprve dospělí totiž dávají ve větší míře přednost neochuceným výrobkům, i když i ti, jak vyplynulo z jedné studie v EU, si „bílé“ jogurty dochucují. Cílem programu „mléko do škol“ je naučit děti jíst pravidelně mléčné výrobky, pokud budou mít k dispozici pouze ty neochucené, příliš je zřejmě nezaujmou. Pokrok i změna je potřeba, ale je třeba si položit otázku, zda opravdu tato změna přispěje k lepšímu naplnění cílů programu.        

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *