Změna vyhlášky o krmivech (Vyhl. č. 472)

472 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 17. prosince 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 12 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odstavec 5 zní:

„(5) Krmné suroviny, které nejsou uvedeny v části B přílohy č. 11, lze uvádět do oběhu, používat pro výrobu krmných směsí a ke krmení jen za předpokladu, že
a) patří ke skupinám krmných surovin uvedených v části C přílohy,
b) jsou označeny jinými názvy, než jsou názvy krmných surovin uvedené v části B přílohy č. 11, a
c) jsou u nich deklarovány jakostní znaky podle sloupce 3 části C přílohy č. 11 a odpovídají požadavkům odstavců 1 až 4.“.

2. V § 7 se odstavec 8 zrušuje.

3. V příloze č. 14 části C 1 A. Stimulátory růstu se v pořadovém čísle 3 Monensinát sodný ve sloupci 8 na konci za slovy „10 kg ž. hm.“ doplňují slova „a „Nebezpečné pro lichokopytníky“ „.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *