Změny u mléčných kvót

O navýšení mléčné kvóty nebo přidělení nové kvóty z rezervy mohou nově žádat také chovatelé, kteří mají trvale vazně ustájený skot. Díky novele vládního nařízení č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót na mléko, kterou minulou středu schválil kabinet, už tito producenti nejsou znevýhodněni před chovateli s volným ustájením. Vláda touto úpravou reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který loni v říjnu nevyhověl návrhu na zrušení celého vládního nařízení, pouze zrušil jeho dvě ustanovení.

Druhá změna vyplývající ze soudního nálezu se týká vyhlašování výše rezervy. Původně ji stanovovalo ministerstvo zemědělství a oznamovalo ve svém věstníku. Nyní určí poměrnou část rezervy, kterou lze rozdělit mezi žadatele, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), a to nejpozději 45 dní před začátkem nového kvótového roku. Fond pak tento údaj zveřejní nejméně ve dvou celostátních denících a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Současně vláda upravila termín pro podávání žádostí o kompenzační podporu. Producenti musí žádost doručit SZIF do 28. února příslušného kvótového roku a fond o ní rozhodne do 60 dnů po skončení kvótového roku. Novelou se rovněž mění princip stanovení kompenzační podpory, kdy se vypouští výpočet pomocí koeficientu. Pro producenta, který obhospodařuje alespoň 50 procent výměry v méně příznivých oblastech, a pro ekologické zemědělce je sazba 0,15 až 0,30 Kč za litr mléka, pro ostatní chovatele rozmezí 0,10 až 0,25 Kč. V novele vládního nařízení zůstává pevně daná minimální cena mléka ve výši 7,60 koruny za litr. Vládou podle Jiřího Felčárka z tiskového oddělení ministerstva zemědělství neprošel návrh MZe, aby minimální cenu stanovovalo ministerstvo financí podle zákona o cenách. Pokud by se tedy tato cena měla měnit, je nutná další novelizace vládního nařízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *