Změny v novele mysliveckého zákona jsou špatné, míní soukromí zemědělci

Novelu mysliveckého zákona by mělo ministerstvo zemědělství stáhnout, změny v ní jsou špatné a novela nezlepší v rozporu se záměrem ministerstva práva vlastníků honiteb. Uvedli to zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR. Stáhnutí novely požaduje i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků ČR.

Norma například zvyšuje pokuty za nepovolený vstup do honitby z 10 000 na 30 000 korun, při opakovaném porušení až na 60 000 korun, uvedl místopředseda asociace Daniel Pitek (SZ). Omezení vstupu do lesa, respektive do honitby, bude podle Pitka ale problematické.

Zákaz nebo omezení vstupu se mají používat jen ve velmi výjimečných případech, řekl již dříve ministr Jurečka. Podle něj zákaz slouží k ochraně života a zdraví houbařů, ale i k ochraně zvěře. Podle něj je v ČR 5800 honiteb a i nyní se vydá omezení nebo zákaz vstupu maximálně pro desítky z nich.

Ministerstvo se snaží novelou snížit počty přemnožených zvířat. Pokud lovci v jednom roce odloví více než pět kusů jednoho druhu zvířete, budou muset vytvořit plán lovu tohoto druhu i na další rok. Jeho dodržování budou muset vykazovat například ocásky od divokých prasat, které posílají na vyšetření veterinářům. U dalších druhů bude záležet na dohodě mezi uživatelem a držitelem honitby. Při nesplnění plánu lovu bude hrozit myslivcům pokuta do 200 000 korun. Ministerstvo chce také více chránit zdraví lovců. Při společném lovu spárkaté zvěře budou muset mít na sobě reflexní prvky, aby se vzájemně nezranili.

Podle návrhu, který ministerstvo představilo, budou mimo jiné muset zemědělci mít na pozemcích maximálně 30 hektarů jedné plodiny, ve které se může skrývat spárkatá zvěř. Pak bude muset následovat pás o minimální šířce 12 m, na kterém bude růst plodina usnadňující lov této zvěře. Pokud zemědělci tuto podmínku nesplní, nedostanou náhradu za škody, které zvěř způsobila.

Novelu by měla podle předchozích prohlášení projednat vláda do konce června, ministerstvo zemědělství k ní nyní vypořádává připomínky.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *