Známost a prodej biopotravin vzrostly

Biopotraviny se stávají samozřejmostí při nákupu českých spotřebitelů. V současné době kupuje biopotraviny 39% spotřebitelů, z toho 14 % pravidelně (alespoň jednou týdně). Národní logo BIO, kterým se biopotraviny označují, zná již 54 % spotřebitelů, prodejce biopotravin ve svém okolí zná již 74 % spotřebitelů. Jak oznámil mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček, vyplývá to z aktuálních výsledků průzkumu trhu s biopotravinami.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že spotřebitelé již mají poměrně jasnou představu o tom, co biopotraviny jsou a jaké jsou pozitivní přínosy jejich konzumace.
„Spotřebitelé již vědí, že konzumací biopotravin chrání své zdraví. Je ale nezbytné, aby si spotřebitelé spojovali biopotraviny s konkrétními ekofarmáři a výrobci biopotravin, i s pozitivními dopady, které má ekologické zemědělství na životní prostředí. Nejsme spokojeni s tím, že více jak polovina biopotravin na našem trhu je z dovozu, je proto potřebné soustředit se na propagaci českých biovýrobků především pak na podporu regionálních výrobců,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Poslední obdobný průzkum ministerstva zemědělství proběhl podle Vorlíčka v červenci 2006, v té době kupovalo biopotraviny pouze 29 % spotřebitelů, z toho 3 % pravidelně, logo BIO znalo pouze 23 % spotřebitelů. Největší překážka pro nákup biopotravin byl v roce 2006 nedostatek informací, v současné době již tato překážka neexistuje. Stabilní překážkou tak zůstává hlavně cena biopotravin.
„Cenu biopotravin je nutné chápat jako přirozený regulační mechanismus rozvoje trhu s biopotravinami, který je dán tím, že ne všichni spotřebitelé si uvědomují výhody ekozemědělství a jeho výrobků a nejsou ochotni vyšší cenu zaplatit. Rozvoj trhu s biopotravinami bude postupný a biopotraviny budou vždy alternativní nabídkou vedle potravin běžných,“ sdělil náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.
Spotřebitelé podle průzkumu nejvíce kupují mléčné biovýrobky, pečivo, ovoce a zeleninu. Pokud v roce 2006 znalo ve svém okolí prodejce biopotravin pouze 22 % spotřebitelů, v současné době je to již 74 %. Stejně tak v roce 2006 znalo ve svém okolí ekofarmáře pouze 6 % spotřebitelů, v současné době je to 15 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *