Zpráva z Obchodní burzy Hradec Králové

Burza pokračovala i tento týden ve svém pravidelném středečním obchodování. Na 36. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s obilovinami, olejninami a masem. Na burze bylo možno koupit nebo prodat olejniny za 64,1 mil. Kč, obiloviny za 4,3 mil. Kč a maso za 48 mil. Kč. Na burze se sice obchodovalo parketově, ale v nové verzi burzovního informačního systému. Tato verze umožní účastníkům burzovních obchodů prostřednictvím internetu obchodovat odkudkoliv a s kýmkoliv.

Od nastavení cen nové sklizně uběhla nějaká doba. V ní měly ceny olejnin a obilovin tendenci k poklesu. Citelný propad cen byl zaznamenán u řepky z 6.700 Kč/t na 5.800 Kč/t. Propad cen řepky se promítl do krmných komodit, kdy například u řepkových výlisků se počátkem měsíce cena držela na úrovni 3400 Kč/t a nyní se pohybuje v úrovni 2800 Kč/t. V současné době začíná cena řepky opět stoupat, a její poslední kotace je zaznamenaná v úrovni 6000 Kč/t. U obilovin nebyl propad tak dramatický a jejich ceny stagnují.
Charakteristickým rysem tohoto burzovního shromáždění byl další mírný vzestup ceny semene řepky na úroveň 6000 Kč/t a pokračující vzestup cen u jatečných prasat. Burza zahájila kotaci jatečného skotu. Na burze je tedy možno vedle jatečných prasat obchodovat i s jatečným skotem.
Obchodovalo se poptávkou po 10 .000 t semene řepky na 09/04 za cenu 6.000 Kč/t s indexem změny proti minulému burzovnímu shromáždění na 101,7 %. Obchodovalo se také s pšenicí potravinářskou a krmnou. Pšenice potravinářská byla zakotována poptávkou po 500 t na 09/04 za cenu 3100 Kč/t. Pšenice krmná se poptávala v objemu 1000 t na 09/04 za cenu 2800 Kč/t. Proti cenám kotovaným na minulém burzovním shromáždění, nedošlo u obilovin ke změnám cen. Na tomto burzovním shromáždění byla také kotována poptávka po 125 t řepkových výlisků na 09/04 s cenou na úrovni 2800 Kč/t. Dále byla kotována nabídka prodeje 1000 t řepkových extrahovaných šrotů na 09/04 za cenu 3800 Kč/t. U těchto komodity také nedošlo proti minulému burzovnímu shromáždění ke změnám ceny.
Také na tomto burzovním shromáždění se na trhu s jatečnými prasaty se projevil letní sezónní výkyv a zvýšil potřebu zpracovatelů, která má doraz ve zvýšené poptávce. Poptávka znovu zpevnila cenu na cca 37 300 Kč/t. Proti minulému burzovnímu shromáždění byl zaznamenám u této komodity index změny ceny na 101,2 %. Po velkých cenových výkyvech koncem minulého a počátkem letošního roku přetrvává na trhu značná disproporce mezi cenou kotovanou poptávkou a cenou kotovanou nabídkou. V současné době činí tento rozdíl mezi oběma cenami asi 4000 Kč/t. Poprvé byla na burze kotována poptávka po 12 ks jatečných krav na 09/04 za cenu 26750 Kč/t.
Nyní ke kurzovému lístku. Na burze by bylo možno prodat až 1000 t pšenice krmné na 09/04 za cenu 2800 Kč/t. Z obilovin bylo dále možno prodat 500 t pšenice potravinářské na 09/04 s cenou 3100 Kč/t. Také bylo možno prodat 10 000 t semene řepky na 09/04 s cenou 6000 Kč/t. Z olejnin bylo možno dále koupit až 1.000 t řepkových extrahovaných šrotů za cenu 3800 Kč/t s termínem plnění na 09/04. Dále bylo možno prodat 125 t řepkových výlisků na 09/04 za 2.800 Kč/t. Na trhu s masem bylo možno prodat 800 a koupit 400 jatečných prasat na 08/04 z cenu 37 267 Kč/t.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *