Zvířata vyžadující zvláštní péči

Vyhláška č. 411/2008 Sb., z 18. 11. 2008 nahradila vyhlášku o nebezpečných druzích zvířat z poloviny devadesátých let (č. 75/1996 Sb.). Došlo tak k delší dobu avizované změně k lepšímu. Nová vyhláška se jmenuje nezavádějícím způsobem „... o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči“. To znamená, že z názvu nevyplývá, že jde o nebezpečné druhy. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Z uvedených důvodů tedy ani ne dvoustránková vyhláška stanoví druhy zvířat, které vyžadují zvláštní péči, a nařizuje, že tato zvířata musejí být nezaměnitelně označena (pokud již nebyla označena na základě ustanovení jiných předpisů) a uvádí vzor žádosti o povolení chovu takových druhů zvířat, vysvětlil Duben.
Která zvířata vyžadují podle Dubna zvláštní péči s tím, že jejich chov musí povolit místně příslušné krajské veterinární správy? Z plazů to jsou všechny jedovaté druhy a všichni krokodýli. Z ptáků kasuáři, z dravců, sov, krátkokřídlých a brodivých vyjmenované druhy. Ze savců všichni primáti. Z šelem všechny druhy včetně ploutvonožců. Výjimkou jsou domestikované druhy, jako jsou pes, kočka, fretka, a zvěř chovaná v zajetí podle zákona o myslivosti. Dále pak vyžadují zvláštní péči a musí být také označeni všichni chobotnatci a lichokopytníci, s výjimkou těch druhů, které jsou označovány nebo evidovány podle plemenářského zákona, totéž platí i pro sudokopytníky. Výjimkou jsou opět druhy držené v zajetí podle zákona o myslivosti a lamy krotké a alpaky (lama vikuňa).
Duben upřesnil, že pokud někdo vyjmenované druhy zvířat hodlá chovat (právnická nebo fyzická osoba), musí předem podat žádost o povolení chovu a předložit ji k vyjádření a posléze k registraci místně příslušné krajské veterinární správě, popřípadě Městské veterinární správě v Praze. Tyto orgány vydávají povolení po provedené kontrole v místě chovu, při které se zjišťuje, zda chovatel splňuje stanovené podmínky. Chovat jednice uvedených druhů mohou pouze osoby starší 18 let. Podmínkou schválení je i to, že chovatel souhlasí s podmínkou, že minimálně jedenkrát za rok bude provedena kontrola chovaných zvířat a vybavení pro ně, a to přímo v místě chovu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *