7/2011

Tématem tohoto čísla je pěstování ozimé pšenice. Kromě toho se články věnují například bázlivci kukuřičnému, vzniku makovic bez semen nebo fungicidním pokusům s přípravky proti plísni bramboru.

Reportáž

České a tradiční suroviny jako základ (B. Venclová) 9

Obilniny

Rozšíření bázlivce kukuřičného v ČR (P. Kroutil) 10

Hnědá skvrnitost ječná: Quo vadis? (L. Leišová-Svobodová a kol.) 18

Ü Vliv původu osiva vybraných obilnin na jeho kvalitu (H. Honsová a kol.) 22

Cesta k úspěchu vedla přes jakost zrna (A. Köhler) 25

Olejniny

Ü Příčiny vzniku makovic bez semen (J. Havel) 27

Patent na RR sóju brzy skončí (D. Bouma) 41

Okopaniny

Ochrana proti plísni bramboru v minulé sezóně a fungicidní pokusy (E. Hausvater, P. Doležal) 42

Sledování sadby brambor ve sklizňovém roce 2010 (B. Dobiášová) 48

Téma: Pěstování ozimé pšenice

Výskyt chorob u ozimé pšenice na podzim a ochrana proti nim (J. Hýsek a kol.) 51

Porovnání pěstebních technologií ozimé pšenice v Německu (J. Křen, T. Spitzer) 58

Ü Hustota porostu a potenciál výnosu odrůd ozimé pšenice (P. Míša) 64

Luskoviny

Ü Listová skvrnitost bobu (M. Ondřej, E. Ondráčková) 70

Půda

Seriál: Bonitace půdy (T. Khel a kol.) 73

Ü Vliv zpracování půdy na její vlhkost během vegetace (V. Brant a kol.) 74

Informační servis

Krátké informace (B. Venclová) 77

Úroda 1971 (D. Bouma) 78

připravujeme

Číslo 8/2011: Téma – Podzimní ošetření půdy a porostů

Číslo 9/2011: Téma – Uchování produkce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *