Archiv autora: František Emmert

Filtr

Vsadili na techniku a organizaci

Mezi letošní vítěze soutěže Zemědělec roku patří družstvo Taurus z Protivanova na Prostějovsku. Nemůže se přitom řadit mezi podniky s nejvyššími výnosy z hektaru, protože hospodaří ve vyšších nadmořských výškách a ve stížených klimatických i půdních podmínkách. Místo mezi etablovanými podniky si přesto našlo a to díky dobré organizaci práce,...

Kategorie: Nezařazené

Na Slovensku hospodaří úspěšně

Ekologické zemědělství nepatří na současném Slovensku mezi preferovaná odvětví. Jeho rozvoj stojí teprve na začátku. Přesto již dnes na západním Slovensku funguje několik úspěšných ekologických farem a podniků, které navštívili účastníci mezinárodní sympózia Bioakademie.

Kategorie: Nezařazené

Pro lepší studium

První červencový den byl slavnostně uveden do provozu nově vybudovaný objekt specializovaných výukových prostor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Součastní i nově přijatí studenti budou toto špičkově vybavené prostředí pro komplexní realizaci univerzitní výuky využívat od nového akademického roku 2004/2005.

Kategorie: Nezařazené

Koncepce pro praxi

Olomoucký kraj zatím nemá koncepci zemědělské politiky. Dokonce se ji rozhodl spojit s koncepcí rozvoje venkova a svěřil ji odboru strategického rozvoje. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, nám k tomu řekl, že hlavním záměrem tohoto rozvážného postupu je, aby koncepce byla po svém...

Kategorie: Nezařazené

Dárek dostane předplatitel z Prostějovska

Soutěžní anketa našeho nakladatelství „Předplaťte si časopisy na rok 2004 levněji“ má svého výherce. Stal se jím soukromě hospodařící rolník Josef Přecechtěl z Konice na Prostějovsku. Při předání ceny, kterou byla dárková poukázka k výběru zájezdu z kolekce katalogu cestovní kanceláře Čedok v hodnotě 20 000 korun, jsme ho požádali...

Kategorie: Nezařazené

Akce spojené s jízdou zručnosti

Pořádání oblastního kola Jízdy zručnosti, soutěže pořádané pro žáky středních škol a učilišť, se opět po roce vrátilo do Světlé nad Sázavou. Akci spojenou se Dnem Zemědělce zorganizovala tamní Integrovaná střední škola ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press. Oficiálním partnerem kola byla obchodní a servisní společnost s ručením omezeným Staton.

Kategorie: Nezařazené

Dotace vyplácí také kraj

Zlínský kraj patří mezi nejvýznamnější zemědělské regiony v České republice. Je zde soustředěna tradiční zemědělská produkce, avšak rozsáhlá území kraje zasahují také do horských a podhorských oblastí podléhajících zvláštnímu režimu. Vedení kraje proto věnuje zemědělství zvýšenou pozornost. Vedoucího oddělení zemědělství, lesního hospodářství a rybářství odboru životního prostředí a zemědělství na...

Kategorie: Nezařazené

Studie navrhuje zalesňování

Současný stav a především perspektivy dalšího rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji se snaží detailně zmapovat odborná studie, kterou na zadání kraje zpracoval Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky v Praze. Zabývá se komplexně všemi souvisejícími aspekty, od využívání zemědělského půdního fondu a vlastnických vztahů, přes prvovýrobu a zpracovatelský průmysl, až po...

Kategorie: Nezařazené

Výrobu brzdí evropské standardy

Bývalý okres Bruntál je patrně nejchudším regionem Moravskoslezského kraje a možná celé České republiky. Už řadu let se vyrovnává s rušením výrobních provozů a vysokou mírou nezaměstnanosti. Hospodářský útlum postihl také zdejší zemědělskou výrobu.

Kategorie: Nezařazené

Obavy ze změny dotací

Moravskoslezský kraj si většina laické veřejnosti ztotožňuje především s těžkým průmyslem a hornictvím situovanými do Ostravy a s problémy, které se k těmto hospodářským odvětvím v posledních letech váží. Přitom některé části kraje, zejména Opavsko a Bruntálsko, jsou významnými regiony i z pohledu zemědělství, byť stojí ve hospodářském stínu ostravské...

Kategorie: Nezařazené