30.10.2000 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Další finanční prostředky z Unie

Ve středu 31. října podepíše velvyslanec Ramiro Cibrián, vedoucí delegace Evropské komise v České republice, a první náměstek ministra financí Jan Mládek, národní koordinátor pomoci za Českou republiku, Finanční memorandum Operačního programu Phare pro Českou republiku na rok 2000, na jehož základě poskytne Unie ČR 59 mil. euro (2,1 mld. Kč) na poradenství, vybavení pro vzdělávání a stavební práce, které pomohou České republice při přípravě na členství v EU. Projekty budou financovány tak, aby přispěly k řešení nejpalčivějších problémů České republiky včetně reformy soudnictví, reformy ústřední státní správy, zlepšení právního prostředí pro podnikání a boje proti organizovanému zločinu. Investiční složka bude navíc zaměřena na regiony severozápadních Čech a severní Moravy, které byly posouzeny jako nejpotřebnější.

Finanční memorandum Operačního programu Phare pro Českou republiku na rok 2000 představuje celkem 59 mil. euro (2,1 mld. Kč). Z toho 4,5 mil. euro (167 mil. Kč) bude poskytnuto na pomoc posílení občanské společnosti a demokracie, včetně grantů pro nevládní organizace, poradenství v oblasti antidiskriminační legislativy a zkvalitnění vzdělávacího systému pro romskou komunitu. Další projekty v hodnotě 5,6 mil. euro (207 mil. Kč) pomohou posílit konkurenceschopnost, včetně poradenství zaměřeného na ochranu dat, poradenství při zřizování dozorčích orgánů v sektoru telekomunikací a energetiky a poradenství, které přispěje ke sladění systému zadávání veřejných zakázek se směrnicemi Evropské unie. Třetí skupina projektů v hodnotě 31,4 mil. euro (1,2 mld. Kč) má pomoci při zavádění legislativy EU v oblastech bankovnictví, právní úpravy podnikání, důchodů, administrativního dohledu nad zemědělstvím, veterinárního lékařství a hygieny potravin, fyto-sanitární inspekce, prevence znečištění životního prostředí, hospodaření s odpady, kvality ovzduší, boje proti organizovanému zločinu, hraničních kontrol, opatření proti praní špinavých peněz, kontroly zneužívání drog, fungování soudů včetně Nejvyššího soudu, inspekce ochrany zdraví a bezpečnosti práce, modernizace ústřední státní správy a statistiky. Poslední skupina projektů za 17,5 mil. euro (648 mld. Kč), která pomůže zlepšit životní úroveň v České republice a připravit zemi na využití budoucích investic EU ze strukturálních fondů; to zahrnuje poradenství při tvorbě Národního rozvojového plánu a investic v severo-západních Čechách a na severní Moravě prostřednictvím tří typů grantů. Granty budou k dispozici pro malé a střední podniky (MSP), pro rozvoj infrastruktury související s podnikáním a pro rozvoj lidských zdrojů (jako je rekvalifikace dlouhodobě nezaměstnaných).

Kontrakty na realizaci projektů obsažených ve Finančním memorandu musí být podepsány do 31. října 2002. Dalších 6,5 mil. euro (241 mil. Kč) je rovněž přiděleno na spolufinancování české účasti na stávajících programech EU jako je Leonardo, Socrates a Mládež pro Evropu (všechny v oblasti vzdělávání). Celkem tedy Operační program pro Českou republiku dosahuje částky 65,5 mil. euro (2,4 mld. Kč). Očekává se, že dalších 19 mil. euro (700 mld. Kč) bude přiděleno ještě letos na programy Phare přeshraniční spolupráce s Německem, Rakouskem a Polskem plus více než 8 mil. euro (300 mil. Kč) pouze pro Českou republiku v rámci horizontálních programů Phare na podporu podnikové infrastruktury a další příděl v hodnotě téměř 7 mil. euro (259 mil. Kč) na programy EU, takže celková částka podpory pro Českou republiku dosáhne téměř 100 mil. euro (3,7 mld. Kč), ve srovnání s 86 mil. euro (3,2 mld. Kč) v roce 1999 a 46 mil. euro (1,7 mld. Kč) v roce 1998.

K dnešnímu dni bylo (včetně výše uvedených částek) vyčleněno na pomoc České republice při přípravě na vstup do EU více než 720 mil. euro (přes 26 mld. Kč). Letos poprvé jsou uvolňovány doplňkové fondy na program ISPA - až do výše 70 mil. euro (2,6 mld. Kč) na podporu infrastruktury v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí - a program SAPARD - 22 mil. euro (814 mil. Kč) na rozvoj zemědělství a venkova. Oficiální české návrhy na využití těchto fondů by měly být předloženy a schváleny do konce tohoto roku, čímž se celkový objem prostředků EU uvolněných pro Českou republiku zvýší na téměř 200 mil. euro (7,4 mld. Kč).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down