18.12.2017 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Děkujeme všem klientům za důvěru

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a potravinářství a vytváří stabilní podmínky pro dlouhodobé partnerství banky s prvovýrobci a zpracovateli zemědělských produktů. K dalšímu významnému růstu tržního podílu skupiny ČSOB v zemědělství přispělo také úspěšné působení dceřiné společnosti ČSOB Leasing, a. s. V segmentu zemědělské a lesní techniky zaujímá více než 20% podíl na leasingovém trhu. Za tuto důvěru všem klientům děkujeme.

Československá obchodní banka, a. s., v letošním roce oslavila 53 let od svého založení. Dovolte nám poděkovat za vaši projevenou dlouholetou důvěru. Jsme přesvědčeni, že stabilní a dlouhodobé partnerství je základem úspěchu v každém oboru podnikání, zemědělství nevyjímaje.

Naši přidanou hodnotu vidíme v odborné podpoře rozvoje podnikání v zemědělství. Vážíme si důvěry našich zemědělských klientů a jejich zodpovědnosti, pokud jde o plnění závazků. Zemědělskému sektoru věříme, protože je stabilní a směřuje k trvalé udržitelnosti rozvoje. Důkazem společné úspěšné spolupráce je intenzivní růst tržního podílu skupiny ČSOB v sektoru zemědělství.

V letošním roce k tomuto významnému růstu přispělo vedle provozního financování zemědělců propracované financování nákupu zemědělské půdy, které reaguje na růst tržní ceny zemědělské půdy na trhu s možností využití programů v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Dále pak akviziční financování, což je nákup vlastnických podílů zemědělských podniků nebo celých farem za účelem získání zejména vlastněné zemědělské půdy. V neposlední řadě se významně projevilo investiční financování s podporou v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) směřující do modernizace nebo výstavby moderních stájí zejména pro skot a pro prasata. Jednalo se především o porodny dojnic a prasnic.

Současně klienti zaměření na vývoz zemědělské produkce, potravin, ale i zemědělské techniky a technologií do zahraničí hojně využili možnost zajištění proti kurzovému riziku v souvislosti s rozhodnutím bankovní rady České národní banky o ukončení režimu devizových intervencí. Tímto způsobem klienti předešli eventuálnímu dopadu rizika plynoucího z možných kurzových výkyvů, respektive rizika plynoucího z případného posílení kurzu koruny vůči euru.

Růst tržního podílu skupiny ČSOB v zemědělství podpořilo vedle úspěšného bankovního financování zemědělců a zemědělských podniků zaměřených jak na rostlinnou, živočišnou, tak i smíšenou výrobou, také specializované financování zemědělské techniky a technologií společností ČSOB Leasing, a. s.

Naše dceřiná společnost, která již více než 20 let pomáhá tuzemským podnikatelům při financování jejich investic, si v letošním roce vedla velmi úspěšně a udržela první pozici na trhu leasingových společností. Na leasingovém trhu v segmentu zemědělské a lesní techniky se řadí mezi nejúspěšnější společnosti s tržním podílem přesahujícím hranici 20 %.

Za tímto úspěchem se skrývají podle Jana Kulhánka, ředitele rozvoje financování strojů a zařízení ČSOB Leasingu, nadstandardní vztahy s výrobci a importéry zemědělské techniky, které vznikly a postupně se vyvíjely v průběhu dlouhodobé spolupráce. „Díky nim jsme schopni zajistit koncovým zákazníkům zvýhodněné podmínky pořízení stroje či technologie,“ dodává Jan Kulhánek. Druhou podstatnou výhodou je znalost trhu a koncových zákazníků. „Monitorujeme jejich přání a požadavky, vyhodnocujeme je a snažíme se na ně reagovat. Příkladem může být zřízení Centra dotačního poradenství, které se stalo, podle mého názoru, naší velkou konkurenční výhodou,“ konstatuje Jan Kulhánek.

Činnost Centra dotačního poradenství v oblasti zemědělství je zaměřena především na PRV. Pracovníci Centra dotačního poradenství s klientem detailně prodiskutují a posoudí jeho situaci a na základě bezplatné analýzy vyhodnotí, zda je možné a reálné dosáhnout na podporu v rámci některého z opatření aktuálního kola PRV či z nabízených programů v rámci PGRLF.

Výhodou nabídky skupiny ČSOB pro zemědělce je jeho ucelenost. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finančních potřeb klienta včetně pojištění. Proto máme síť zkušených bankéřů – specialistů pro oblast zemědělství a vlastní pracovníky pro poradenský dotační servis, takzvané ČSOB EU Centrum.

Bankéři ČSOB zemědělcům poskytnou ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z PRV. Cílem je nalézt optimální řešení financování potřeb klienta ušité na míru s možností řešení komplexní pojistné ochrany prostřednictvím ČSOB Pojišťovny.

Tímto individuálním, odborným a komplexním přístupem k našim klientům se nám daří zvýšit zdravé konkurenční prostředí na trhu, ze kterého profituje zejména klient. Naším cílem je spokojený klient, který dlouhodobě využívá odborné služby skupiny ČSOB. Jsme přesvědčeni, že to je správná cesta k podpoře dalšího rozvoje a konkurenceschopnosti českých zemědělců.

Věříme, že koncept ucelené nabídky pro zemědělce pod jednou střechou, kde mohou získat odborný dotační a poradenský servis, zvýhodněné financování také mladých a začínajících zemědělců a specializované finanční nástroje včetně pojištění na míru, bude stále úspěšný a že zemědělci budou vnímat nadále skupinu ČSOB jako „prozemědělskou“.

Za vaši projevenou dlouholetou důvěru nám dovolte srdečně poděkovat.

V souvislosti s nadcházejícími svátky bychom vám rádi popřáli klidné a šťastné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce.

 

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

 

Č

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down