15.07.2011 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doporučené odrůdy ozimé pšenice 2011

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd hlavních polních plodin. Jejich cílem je usnadnit orientaci uživatelů v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky českým pěstitelům i zpracovatelům.

Odrůdy pšenice ozimé jsou nejprve hodnoceny v rámci registračních pokusů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Po úspěšném ukončení těchto zkoušek může udržovatel nebo zmocněný zástupce podat žádost o zařazení odrůdy do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd. Nově zařazené odrůdy mohou být na základě výsledků minimálně tříletých zkoušek zapsány do seznamu jako předběžně doporučené (PD).
Doporučené (D) mohou být odrůdy na základě výsledků minimálně čtyřletých zkoušek. Hodnocení uvedených odrůd vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2007–2010 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ.
Výchozími kritérii pro hodnocení odrůd jsou výnos zrna, jakost a agronomické vlastnosti (ranost, odolnost proti poléhání, odolnost vůči chorobám a zimovzdornost).
V pokusech pro seznam doporučených odrůd bylo zkoušeno celkem 28 odrůd. Komise doporučila pro pěstování devatenáct odrůd, sedm odrůd předběžně doporučila. Dvě odrůdy zařadila do skupiny ostatní.

Doporučené odrůdy
AKTEUR CPG – pozdní odrůda elitní (E) jakosti s nízkým až velmi nízkým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké. Předností je střední odolnost proti vymrzání. Rizikem je náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti napadení padlím travním.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.

BAKFIS CPG – poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti doporučená pro pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti, kde má středně vysoký výnos.
V obilnářské a bramborářské oblasti má nízký výnos. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké až malé. Předností je stabilní číslo poklesu a objemová hmotnost, střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů, nízký obsah DON. Rizikem je náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti poléhání a napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.

BALETKA CPG – poloraná odrůda chlebové (B) jakosti doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Výnos zrna má v kukuřičné oblasti vysoký, v ostatních oblastech středně vysoký. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké až malé. Předností je střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů, střední odolnost proti vymrzání a vysoká objemová hmotnost. Rizikem je menší odolnost až náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti poléhání a napadení padlím travním na listu.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.

BISCAY CPG – pozdní odrůda nevhodná pro pekařské použití (C) doporučená pro pěstování se zvýšenou intenzitou ve všech oblastech. V ošetřené variantě má vysoký až velmi vysoký výnos, v neošetřené variantě má středně vysoký výnos. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké. Předností je střední odolnost proti poléhání a napadení plísní sněžnou. Rizikem je menší odolnost proti vymrzání a náchylnost k napadení fuzariózami klasů.
Udržovatel: Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s. r. o.

BOHEMIA CPG – poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, méně odnožující, zrno je velké. Předností je střední odolnost proti vymrzání a napadení listovými skvrnitostmi a vyšší obsah bílkovin. Rizikem je náchylnost k napadení plísní sněžnou.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Úhřetice

BRILLIANT CPG – polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou nízké, středně odnožující, zrno je malé. Předností je střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání, odolnost proti napadení padlím travním v klasu. Rizikem je menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a. s.

CUBUS CPG – polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým až vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou nízké, středně odnožující, zrno je středně velké. Předností je střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání. Rizikem je menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou, náchylnost k napadení fuzariózami klasů, menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.

ETELA CPG – polopozdní až pozdní odrůda s měkkou strukturou endospermu nevhodná pro pekařské využití (C) doporučená pro pěstování v kukuřičné, řepařské a obilnářské oblasti, kde má středně vysoký až vysoký výnos. V bramborářské oblasti má středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně až méně odnožující, zrno je velké. Rizikem je menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.

EUROFIT CPG
– středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem doporučená pro pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Předností je střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání, vysoká objemová hmotnost. Rizikem je menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, Rakousko
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.

FEDERER CPG – pozdní odrůda elitní (E) jakosti doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V řepařské oblasti Moravy má nízký výnos, v ostatních oblastech má středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké. Předností je střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů a vysoká a stabilní hodnota čísla poklesu a objemové hmotnosti. Rizikem je menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.

KERUBINO CPG – polopozdní odrůda kvalitní (A) pekařské jakosti se středně vysokým až vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké. Rizikem je menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: Saatzucht Schmidt, Německo
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.

LUDWIG CPG – středně raná odrůda elitní (E) jakosti se středně vysokým až nízkým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou velmi vysoké, méně odnožující, zrno je velké. Předností je střední odolnost proti vymrzání. Rizikem je menší odolnost proti poléhání, menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: Probstdorfer
Saatzucht GmbH, Rakousko
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.

MANAGER CPG – polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti doporučená pro pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti, kde má vysoký výnos. V kukuřičné oblasti má středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké až malé. Předností je odolnost proti poléhání a střední odolnost proti napadení chorobami pat stébel. Rizikem je náchylnost k vymrzání a napadení fuzariózami klasů, menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: Schweiger-Weizen GbR, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.

MULAN CPG – polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti s vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké. Předností je střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání. Rizikem je menší odolnost proti poléhání, nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: NORDSAAT
Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s. r. o.

NIKOL CPG – poloraná odrůda chlebové (B) jakosti se středně vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech.
Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je velké. Rizikem je náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti poléhání, nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.

ORLANDO PO – pozdní odrůda chlebové (B) jakosti doporučená pro pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti, kde má vysoký výnos. V kukuřičné oblasti má středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké. Předností je střední odolnost proti napadení rzí pšeničnou. Rizikem je náchylnost k vymrzání a nízká úroveň čísla poklesu.
Udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.

SECESE PO – poloraná odrůda chlebové (B) jakosti s vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké. Předností je střední odolnost proti vymrzání a poléhání. Rizikem je náchylnost k napadení listovými skvrnitostmi a fuzariózami klasů, nižší úroveň čísla poklesu.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice

SELADON PO – středně raná odrůda chlebové (B) jakosti doporučená pro pěstování se zvýšenou intenzitou ve všech oblastech. V ošetřené variantě má ve všech oblastech vysoký výnos, v neošetřené variantě má v kukuřičné oblasti vysoký výnos, v ostatních oblastech středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je velké. Předností je střední odolnost proti vymrzání. Rizikem je náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice

SULTAN PO – polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké. Předností je vysoký obsah dusíkatých látek. Rizikem je menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice

Předběžně doporučené odrůdy
ALADIN CPG – pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Výnos zrna má v kukuřičné oblasti v ošetřené variantě středně vysoký, v ne­ošetřené variantě vysoký, v ostatních oblastech v obou variantách pěstování vysoký. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké až velké. Předností je střední odolnost proti napadení rzí pšeničnou, střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů. Rizikem je menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.

BRENTANO CPG – polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V neošetřené variantě v kukuřičné a řepařské oblasti má středně vysoký výnos, v obilnářské a bramborářské oblasti vysoký výnos. V ošetřené variantě má ve všech oblastech vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké až malé. Rizikem je menší odolnost proti poléhání a napadení padlím travním na listu.
Udržovatel: Saatzucht Breun GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.

ELLY PO – poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné oblasti má vysoký výnos, v řepařské a obilnářské oblasti středně vysoký až vysoký výnos, v bramborářské oblasti středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké. Předností je vysoká objemová hmotnost. Rizikem je náchylnost k napadení listovými skvrnitostmi, menší odolnost proti poléhání, napadení padlím travním na listu a rzí pšeničnou.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice

GRAINDOR CPG – poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Výnos zrna má v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské, obilnářské a bramborářské vysoký. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké. Rizikem je náchylnost k vymrzání a menší odolnost proti napadení padlím travním na listu. Předností je střední odolnost proti poléhání a napadení fuzariózami klasů.
Udržovatel: GIE Unisigma, Francie
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.

HENRIK CPA – pozdní odrůda chlebové (B) jakosti s vysokým až velmi vysokým výnosem v ošetřené variantě a vysokým výnosem v neošetřené variantě předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké. Rizikem je nízká objemová hmotnost.
Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.

JINDRA CPG – poloraná osinatá odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké. Předností je vysoká úroveň čísla poklesu a vysoká a stabilní objemová hmotnost. Rizikem je náchylnost k vymrzání a náchylnost k napadení fuzariózami klasů, menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.

RW NADAL CPG – polopozdní až pozdní odrůda chlebové (B) jakosti předběžně doporučená pro pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti a neošetřené variantě obilnářské a bramborářské oblasti, kde má vysoký výnos. V ošetřené variantě pěstování v obilnářské a bramborářské oblasti má středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké. Předností je střední odolnost proti napadení rzí pšeničnou a listovými skvrnitostmi, vysoký obsah dusíkatých látek. Rizikem je menší odolnost proti poléhání a nízká úroveň čísla poklesu.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.

Ostatní odrůdy
DROMOS PO – polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C) se středně vysokým výnosem v ošetřené variantě a nízkým výnosem v neošetřené variantě. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké až malé. Předností je střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání. Rizikem je menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: FR. STRUBE
Saatzucht GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s. r. o.

IRIDIUM CPG – středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem. Rostliny jsou nízké, středně odnožující, zrno je středně velké až malé. Předností je střední odolnost proti poléhání. Rizikem je náchylnost k napadení plísní sněžnou a vymrzání, náchylnost k napadení fuzariózami klasů.
Udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils, Francie
Zástupce v ČR: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

Vysvětlivky:
PO: udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
CPA: podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
CPG: udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

 

Klíčové informace

– Seznam doporučených odrůd obsahuje popisy registrovaných odrůd ozimé pšenice, které vykázaly v půdně-klimatických podmínkách České republiky velmi dobré výsledky v rámci registračních zkoušek a – ásledně v systému zkoušení pro seznam.
– Pěstitelé by měli upřednostňovat odrůdy uvedené v seznamu –pokud nemají důkazy či zkušenosti, že jiná odrůda je pro jejich konkrétní stanovištní a pěstební podmínky vhodnější
.

Ing. Vladimíra Horáková
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down