Je nejvyšší čas na řešení dotací

Československá obchodní banka, a. s., již 52 let patří mezi tradiční a stabilní finanční instituce na tuzemském trhu. V současné době je pozornost finanční skupiny zaměřena také na sektor zemědělství, kde je cílem pružně reagovat na aktuální požadavky klientů. Mezi ně lze zahrnout poptávku po dotačním poradenství s následným financováním projektu v rámci 3. kola výzev Programu rozvoje venkova.

„Výhodou nabídky skupiny ČSOB pro zemědělce je jeho ucelenost. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finančních potřeb klienta včetně pojištění a dotačního servisu. Zemědělci tak mohou využívat výhody nabídky ČSOB a společností ČSOB Leasing, ČSOB Factoring a ČSOB Pojišťovny pod jednou střechou,“ vysvětlil Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství ČSOB.

„Na trhu dotačního poradenství byla před rokem představena novinka – spojení dotací a financování v rámci jednoho subjektu leasingové společnosti, a to v působnosti společnosti ČSOB Leasing, a. s.,“ říká Jan Kulhánek, ředitel pro řízení rozvoje komodity strojů a těžké dopravní techniky z ČSOB Leasing.

Třetí kolo výzev z Programu rozvoje venkova

Jak je již všeobecně známo, do konce října 2016 bude možné podávat žádosti o finanční podporu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), 3. kola (podzimního kola) výzev. Mezi nejvyhledávanější dotační tituly patří operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Operace 4.1.1 s sebou přináší možnost výhodně investovat do nákupu nových strojů, rekonstrukce či stavby zemědělských budov pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Nově lze s dotací pořídit i běžné zemědělské stroje typu traktoru, a to v projektech se způsobilými náklady do jednoho milionu korun. Poskytovatelé dotací výrazně cílí na žadatele s věkem do 40 let a zemědělce v živočišné výrobě či pěstitele konkrétních komodit (réva vinná, chmel, ovoce, zelenina, cukrovka, léčivé a okrasné rostliny). Míra podpory se pohybuje od 40 do 60 % způsobilých nákladů.

Operace 4.2.1 je určena pro zemědělce, kteří zpracovávají nebo se chystají zpracovávat svou produkci z prvovýroby. Účelem je zvyšování přidané hodnoty vlastní práce. Dále se mohou této operace zúčastnit i zpracovatelské podniky v potravinářství, které ale nejsou zároveň evidovány v Evidenci zemědělského podnikatele. Žadatelé si mohou sáhnout na dotaci na zpracování zemědělských produktů, balení, značení, skladování vstupů i následné produkce či na stavby a rekonstrukce spojené s tímto záměrem. Podporované je i budování prodejních míst nebo pojízdných prodejen. Výše dotace u této operace činí 40 % způsobilých výdajů.

Dotační servis

Pro toto podzimní kolo výzev nabízí zkušený tým Centra dotačního poradenství (CDP) ČSOB Leasing pomoc se zpracováním žádostí i následným servisem během hodnocení a doplňování žádostí. Kromě profesionálního přístupu je CDP připraveno nabídnout i synergie vyplývající z následného financování pořízených investic pod jednou střechou ČSOB Leasing.

Toto unikátní spojení dotací a financování se promítá kromě jiného v příznivých cenách za dotační poradenství, navíc platby klientů probíhají až v závislosti na úspěchu žádosti. Financování předmětu dotace je přizpůsobeno podmínkám dotačních programů, a to včetně mimořádných splátek ve výši obdržené dotace nebo podpory ve formě snížení úroků z úvěru prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Klient tak dostává ucelený produkt zajišťující maximální finanční výhodnost pořízení své investice.

Pomoc všem zemědělcům

„V návaznosti na úspěch našeho konceptu spojení dotací s financováním v oblasti zemědělství v minulém roce můžeme s klidným svědomím oslovit nové zájemce i pro aktuální podzimní výzvy. Naší devízou je fakt, že se pečlivě věnujeme i drobným zemědělcům, pro které je dotace a výhodné financování strojů či zemědělských technologií výraznou oporou v jejich nelehké práci. Jsme rádi, že můžeme pomáhat tam, kde je to nejvíce zapotřebí,“ zmiňuje Ing. Martin Kvíz, projektový manažer CDP ČSOB Leasing.

Další informace

 

Podporujeme a držíme palce všem, kteří chtějí investovat do rozvoje svých zemědělských či zpracovatelských podniků a přispět tak k rozvoji českého zemědělství.

Pro další informace můžete kontaktovat firemní bankéře ČSOB nebo navštívit www stránky ČSOB nebo zavolat na infolinku ČSOB 800 150 150.

ČSOB

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *